Podem fer EF a casa?

Podem fer EF a casa?
Font: mouelcos.cat

Podem fer EF a casa?

Podem fer EF a casa? és una proposta per aconseguir que l’alumnat es mantingui actiu i segueixi aprenent durant aquests dies de confinament a casa.

El dia 13 de març les classes presencials van quedar suspeses amb motiu de la crisi provocada per l’extensió del virus COVID-19, en principi durant un període de 15 dies.

Durant aquest temps el meu objectiu va ser que l’alumnat es mantingués actiu. Per això vaig elaborar un ampli recull d’activitats físiques per realitzar a casa extretes del bloc mouelcos.cat o bé elaborades per mestres d’educació física de tot el món i les vaig compartir amb l’alumnat a través de la plataforma Classroom de què disposa el centre.

bitly.com/efacasa

La suspensió de les classes presencials s’ha prorrogat i és probable que s’allargui durant tot el tercer trimestre d’aquest curs. Això requereix que introduïm canvis en la nostra programació per tal d’adaptar-nos a la nova realitat que suposa l’ensenyament no presencial i donar resposta a tot un seguit d’interrogants que se’ns plantegen.

 • Com es troba l’alumnat, i les seves famílies, des d’un punt de vista emocional?
 • Tenen familiars o amics afectats per aquesta malaltia?
 • Han perdut els seus pares la feina?
 • De quines condicions d’habitabilitat disposen per afrontar aquest confinament?
 • De quina manera podem mantenir contacte i donar retroacció a l’alumnat per poder continuar ajudant-los a aprendre en aquestes condicions?
 • L’alumnat serà capaç d’organitzar-se i fer les tasques proposades de manera autònoma?
 • L’alumnat disposa de recursos tecnològics suficients? Dispositiu mòbil (telèfon intel·ligent o tauleta digital), ordinador, connexió a internet?

Aquest curs atenc de manera directa a un total de 125 alumnes dels cursos de 5è i 6è de cicle superior.

L’equip de mestres de l’escola no ha pogut contactar encara amb una família. Aquest cas s’ha posat en mans de Serveis Socials.

Amb la resta de famílies s’ha pogut constatar el seu estat i s’ha pogut establir comunicació amb elles per donar-hi suport i tranquil·litzar-les. Aquesta comunicació s’ha efectuat, i es manté de manera regular, a través de trucades telefòniques, aplicació de missatgeria TokApp, aplicació de missatgeria Whatsapp, i videoconferències amb l’aplicació Meet.

S’ha constatat que el 23% de l’alumnat no disposa ni de tauleta digital ni d’ordinador amb connexió a internet. En canvi, sí que tothom disposa de dispositiu mòbil amb connexió de dades, propi o d’algun familiar.

Actualment el Departament d’Educació ha engegat un procés de repartiment d’ordinadors amb connectivitat a alumnat que no en disposa per tal que pugui seguir el curs des de casa. Sis alumnes de la nostra escola rebran aquest equipament en els propers dies. Esperem que aquesta iniciativa es vegi complementada per altres accions per part de l’ajuntament.

 

La proposta Podem fer EF a casa?

Partint de tots els condicionants del moment actual, la proposta pretén que es puguin dur a terme classes i activitats d’educació física i que l’alumnat les pugui seguir i fer des de casa seva.

He hagut de deixar de banda algunes de les activitats que tenia previstes per a aquest trimestre, altres les he modificat i d’altres són propostes totalment noves. El que més s’ha hagut de transformar ha estat la forma de treballar fins ara, que ha de ser totalment diferent.

M’he plantejat l’objectiu de fer propostes que impliquin el màxim de moviment i que serveixin per a contribuir a assolir totes les dimensions i competències de l’àmbit de l’educació física a l’educació primària.

Per aconseguir-ho, he partit d’activitats que ja fem habitualment a les classes d’educació física presencials i les he reformulat, mirant de trobar la manera de fer viable la seva realització a l’entorn familiar.

Aquestes propostes es presenten en forma de reptes setmanals ja que en la situació que ens trobem cal donar marge per poder realitzar les activitats. Cada repte consta de dues tasques, una tasca extra i una tasca voluntària. A més, aquestes tasques es complementen amb la resta d’activitats proposades des de tutoria i la resta d’especialitats: anglès i música. El meu objectiu principal és que el màxim nombre possible d’alumnat se senti motivat per realitzar les tasques i si és possible em faci arribar evidències del seu aprenentatge.

De moment tinc pensats un total de 6 reptes, però no els faré públics a l’alumnat tots alhora, sinó que els donaré a conèixer d’un en un cada setmana. Ho faré així perquè d’aquesta manera podré introduir canvis i modificacions en funció de com l’alumnat respongui i també per mantenir-lo atent i evitar que hi hagi algú que realitzi totes les tasques previstes de manera concentrada en el temps.

He construït un lloc web que he procurat que sigui atractiu visualment en el que aniré publicant els diferents reptes. M’he assegurat que es visualitza de manera correcta en dispositius mòbils, tenint en compte que de moment el 18% del meu alumnat només disposa d’aquesta tecnologia.

A la pàgina inicial del lloc web http://podemferefacasa.mouelcos.cat  l’alumnat pot consultar:

Descripció del plantejament de com seran les classes d’educació física durant aquest trimestre en base a reptes i tasques de diferents tipus.

Presentació de l’estructura de cada repte amb tres parts diferenciades:

 • Objectius a assolir en cada repte
 • Instruccions per a la realització de les tasques
 • Evidències de la realització de les tasques

Sistema de recompenses lligat a l’acumulació d’insígnies per la superació de les tasques que composen els reptes.

Infografia per motivar la participació de l’alumnat.

Videotutorials elaborats amb la finalitat de facilitar la instal·lació i mostrar l’ús de dues aplicacions gratuïtes que pretenc que l’alumnat utilitzi per a aportar evidències del seu aprenentatge.

Aquesta secció de videotutorials i eines és susceptible de ser ampliada o reduïda en funció de la resposta per part de l’alumnat i les famílies.

Font: mouelcos.cat

 

Motivació, avaluació i seguiment de les tasques

És probable que aquest sigui l’aspecte més complicat de resoldre.

En la situació en què ens trobem és difícil trobar la manera d’estimular la motivació, d’assegurar la participació de tothom i de donar retroacció a l’alumnat. Explicacions, correccions, felicitacions, resolucions de dubtes, preguntes als companyes/es, etc. són interaccions immediates que es produeixen diàriament en les classes presencials i que han desaparegut.

Per pal·liar en la mesura del possible això plantejo la utilització de les següents estratègies, eines i recursos:

 • Espai virtual d’aprenentatge Google Classroom per publicar els reptes setmanalment, recollir els dubtes plantejats per l’alumnat i donar-hi resposta, fer un seguiment de la realització de les tasques i motivar i recordar l’alumnat la necessitat de fer-les.
 • Realització d’una videoconferència setmanal juntament amb els altres mestres especialistes de l’escola per presentar els reptes i les tasques i fer-ne el seguiment. També per recollir les opinions de l’alumnat sobre aquesta forma de treball i recollir evidències d’aprenentatge de l’alumnat que no me les pugui fer arribar a través dels altres canals.
 • Establiment d’un horari setmanal de tutoria oberta en el que estaré connectat a través de videoconferència per tal que l’alumnat que ho precisi o vulgui es pugui connectar per preguntar dubtes o simplement per parlar.
 • Establiment d’un sistema de recompenses per incentivar la realització de les tasques que porten a la superació dels reptes que em permet portar un control de les activitats realitzades i els reptes superats.
 • Creació d’un sistema de comunicació a través de la lectura de codis QR per tal que l’alumnat pugui enviar de manera ràpida i senzilla evidències del seu aprenentatge a través de formulari o enviament de correu electrònic.
 • Utilització de formularis de Google i eines com Edpuzzle, Quizziz o d’altres de recollida d’informació.
 • Enviament de missatges a través de l’aplicació de missatgeria educativa TokApp en el cas de l’alumnat que ho necessiti.

 

Repte 1. Repte moviment

Aquest repte parteix de les activitats del projecte #challenge_EF en el que l’alumnat pensa, dissenya i supera un repte físic i el comparteix amb la classe.

Font: mouelcos.cat

Font: mouelcos.cat

https://blocs.xtec.cat/challengeef/

http://www.mouelcos.cat/?p=87876

Partint d’aquesta idea l’alumnat ha d’aconseguir:

Superar diferents reptes motrius que es proposen i dissenyar i realitzar-ne de propis per compartir-los amb la classe i fer-los amb la família si és possible.

Tasca 1

Es proposen quatre reptes motrius amb poc o gens material i que es poden fer en un espai reduït. Aquests reptes els han proposat altres mestres d’educació física o s’han fet populars aquests dies a les xarxes socials.

L’alumnat els ha de realitzar. En funció de la qualitat de la realització s’obté una major o menor recompensa.

Tasca 2

Pensar i realitzar un repte motriu. Si el repte es realitza sol s’obté una recompensa. Si s’implica algú de la família s’obté una recompensa major.

Tasca extra

A partir de les idees que es proposen construir un joc senzill amb material reciclat.

Avaluació

Per a cada tasca realitzada l’alumnat pot enviar evidències en forma de fotografies o vídeos a través de formulari o correu electrònic o bé explicar com ho ha fet a la videoconferència setmanal o a la videoconferència oberta.

Tasca voluntària

Lectura d’un o dos contes del llibre Contes d’esport que recull els contes escrits per infants guanyadors del Desè Premi Pilarín Bayés de contes escrits per nens i nenes.

 

 

El paper de la tecnologia

Un primer element tecnològic de la proposta és que està publicada en un espai web accessible des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet. La xarxa serà el nostre vehicle de comunicació i interacció amb l’alumnat.

Classroom

Les classes de cicle superior estan avesades a treballar amb Google Classroom. Classroom és l’eina de Google per a l’educació. És una plataforma que permet gestionar classes i el que passa a l’aula en línia. Agilitza les tasques, facilita la col·laboració i fomenta la comunicació.

Cada alumne disposa d’un usuari i contrasenya que li dóna accés a la plataforma.

L’equip de mestres publica en el taulell de cada classe les activitats i tasques. L’alumnat pot interactuar afegint comentaris, dubtes o preguntes que poden ser resoltes pel professorat o pels mateixos companys.

A més de poder enllaçar, pàgines web, vídeos, imatges i tota classe de recursos educatius per part dels docents i l’alumnat, Classroom forma part de l’ecosistema de Google i per tant la utilització de les seves eines de documents, presentacions, fulls de càlcul, formularis, creació de llocs web, etc. està totalment integrada.

Aquesta plataforma facilita mantenir el contacte i la interacció amb l’alumnat. En tenir cada alumne una adreça de correu i disposar de l’adreça de correu del professorat també és possible la comunicació a través de correu electrònic.

Font: mouelcos.cat

Font: mouelcos.cat

Meet

Meet és l’aplicació de realització de vídeoconferències de l’ecosistema de Google. Permet la comunicació síncrona, no només amb l’alumnat, sinó també amb les famílies i  entre l’equip de mestres. Aquesta aplicació funciona a través del navegador. També disposa d’una aplicació per a dispositiu mòbil.

https://www.uc3m.es/sdic/servicios/google-meet

Font: https://www.uc3m.es/sdic/servicios/google-meet

TokApp

TokApp School és una aplicació de missatgeria educativa que fa servir l’escola com a canal de comunicació entre l’escola, el professorat i les famílies. Permet fer enviaments de manera massiva o no i comprovar quantes famílies han rebut i han llegit el missatge que s’ha tramés.

Font: https://www.tokappschool.com

Font: https://www.tokappschool.com

Aquest tres canals són els que utilitza l’escola i el professorat per comunicar-se amb l’alumnat i les famílies.

 

Eines i aplicacions

Per elaborar la proposta Podem fer EF a casa? s’han utilitzat també aquestes altres aplicacions.

Google Sites

És l’eina de creació de pàgines web de forma senzilla que forma part del paquet de GSuite.

QRDroid

Aplicació que permet escannejar els codis QR que s’han compartit per facilitar la tasca d’aportar evidències a través de formulari o correu electrònic.

Inshot

Aplicació d’edició de vídeo que serveix per editar els vídeos enregistrats (afegir filtres, imatges, textos, etc.) i sobretot reduir la qualitat del vídeo de cara a enviar-lo a través de formulari o correu electrònic.

Screencastify

Extensió per al navegador Chrome que permet enregistrar el que succeeix a la pantalla d’un ordinador. Es molt útil per gravar videotutorials.

ScreenStream

Aplicació que permet projectar la pantalla d’un dispostiu en un ordinador a través del navegador.

https://www.codigos-qr.com

Pàgina web que permet generar un codi QR que enllaci a una adreça web, adreça de correu electrònic o altres elements.

 

Enllaç a la proposta Podem fer EF a casa?

Comparteixo l’enllaç a una còpia de la web original.

http://podemferefacasa.mouelcos.cat

També us pot interessar

3 respostes

 1. Antònia Bauzá Bosch ha dit:

  Me pareix fantàstica aquesta proposta

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.