Twincon és un esport alternatiu

Twincon és un esport alternatiu
Font: mouelcos.cat

Twincon és un esport alternatiu

Twincon és un esport alternatiu. El twincon és un esport alternatiu sorgit el curs 2018-2019 en el CEIP Les Arts de València arrel del treball d’investigació del mestre d’educació Física Pau Morant amb alumnat de cinquè i sisè cursos de l’escola amb l’objectiu d’estimular la motivació, la participació, la cooperació, la coeducació i la cohesió de grup.

El twincon és un esport alternatiu que es pot classificar com un joc d’invasió col·lectiu que es juga entre dos equips mixtos del mateix nombre de jugadors/es. L’objectiu del twincon és fer caure els cons de l’equip contrari colpejant-los amb una pilota. La pilota es pot tocar només amb les mans fent passades i, això és molt important, sense que caigui al terra.

Les normes de joc i els elements tàctics del twincon són molt similars a altres esports més institucionalitzats i molt coneguts i de molta difusió com ara l’handbol.

El nom d’aquest esport alternatiu prové de la suma de dues paraules: TWIN (bessó en anglès) i CON (de la paraula con en català). La traducció literal del nom d’aquest esport alternatiu seria cons bessons, que són l’element que es defensa o s’ataca per aconseguir punts.

El twincon disposa d’un espai web de suport creat i mantingut pel propi inventor d’aquest esport alternatiu amb molts recursos de qualitat per ajudar al professorat interessat a introduir-lo en les seves classes d’educació física.

Twincon és un esport alternatiu
Font: twincon.es

https://twincon.es

Elements fonamentals del twincon

El reglament complet es pot trobar a la pàgina web de twincon.

Espai de joc. Camp de 20×40 metres. A cada camp i separats a una distància de 5 metres de la línia de fons es col·loquen dos cons dins d’un rectangle que delimita una àrea on cap jugador/a pot entrar.

Twincon és un esport alternatiu
Font: twincon.es

Con s’hi juga. Els jugadors/es es passen la pilota amb les mans amb l’objectiu d’acostar-se a l’àrea de defensa de l’equip contrari i fer caure els cons que hi ha dintre. Si la pilota cau al terra la possessió de la pilota passa a ser de l’equip contrari.

Twin. Quan un equip fa caure un con guanya un punt i efectua un llançament de twin que consisteix en el llançament de la pilota als dos cons col·locats un damunt l’altre a una distància de 3 metres. Si es fa caure un con s’obté un punt extra i si es fan caure els dos cons s’obtenen dos punts extra.

Twincon és un esport alternatiu
Font: twincon.es

Inici del joc. Els capitans/es trien camp o pilota. L’equip que té la pilota inicialment es col·loca a la seva zona defensiva i inicia el joc amb un llançament al camp de l’equip contrari. El jugador/a que efectuarà el llançament aixeca el braç per avisar a l’equip contrari i un jugador/a de l’altre equip fa el mateix com a resposta.

Defensa i atac. Els jugadors/es defensors només poden interceptar la pilota a l’aire. Els marcatges entre jugadors/es només poden ser 1×1 i no pot haver contacte físic perquè la distància entre defensor/a i atacant ha de ser d’un metre de distància com a mínim. Els jugadors/es atacants poden desplaçar-se pel terreny de joc quan no tenen la pilota. Quan tenen la pilota han d’aturar-se, no poden desplaçar-se i només poden pivotar. Poden tenir la pilota durant un temps màxim de 10 segons.

Adaptacions proposades per l’alumnat

El nou currículum d’educació física (Decret 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica) especifica en l’explicació de la CE1, en la part on es justifica la utilització d’esports alternatius en detriment d’altres esports més institucionalitzats, coneguts i de molta difusió, que el professorat i l’alumnat pot introduir modificacions en els diferents elements dels jocs preesportius, reduïts i esports adaptats i alternatius.

Twincon és un esport alternatiu
Font: Currículum d’educació física a l’etapa de l’educació primària

L’alumnat de 5è amb l’acompanyament del mestre i després d’un procés reflexiu va acordar introduir aquests canvis en les normes del joc de twincon per fer-lo més dinàmic i afavorir la participació de tothom:

  • Col·locar més cons dins de l’àrea per facilitar la possibilitat de fer caure algun dels cons en efectuar el llançament de punteria als cons.
  • Establir que si un noi feia caure els cons, el llançament de twin el faria una noia i a l’inrevès per afavorir la participació de tothom.
  • Acordar que si un jugador/a feia caure els cons, no podia tornar-ho a fer fins que un nombre determinat de companys/es del seu equip ho hagués fet per afavorir la participació de tothom.
  • Decidir que si la pilota queia al terra o es cometia una falta l’equip contrari faria la sacada des del mateix lloc i no des de la banda per aprofitar més el temps de joc.

Instruments d’avaluació

La pagina web de twincon ofereix dos instruments per avaluar diferents aspectes d’aquest esport alternatiu: rúbrica i diana d’avaluació. Partint d’aquests models s’han elaborat uns nous instruments més adaptats a l’alumnat del centre i a la manera com s’ha treballat el twincon en aquesta SdA.

Rúbrica d’avaluació original de twincon

Twincon és un esport alternatiu
Font: twincon.es
Twincon és un esport alternatiu
Font: twincon.es

https://twincon.es/wp-content/uploads/2021/03/RUBRICA-MODELO-TWINCON.pdf

Rúbrica de coavaluació adaptada

Aquesta rúbrica incorpora elements motrius, cognitius i socials amb una finalitat formadora i s’ha aplicat durant dues sessions a mitjans de la SdA amb el grup classe dividit en quatre equips. Dos equips han jugat a twincon i altres dos equips han fet d’observadors. S’ha establert una correlació entre els jugadors/es del dos equips. A meitat de la sessió cada observador/a ha anotat a la rúbrica la seva valoració, l’ha compartit amb el jugador/a assignat i li ha fet propostes de millora. Posteriorment els observadors/es han passat a ser jugadors/es i a l’inrevés i s’ha seguit la mateixa mecànica.

Twincon és un esport alternatiu
Font: mouelcos.cat

Es pot donar el cas que el nombre d’alumnat del grup classe no sigui parell, en aquest cas es pot fer una assignació de 2 a 1.

Twincon és un esport alternatiu
Font: mouelcos.cat

A la següent sessió s’ha tornat a repetir el mateix funcionament de la sessió anterior, però en aquest cas els observadors/es han valorat si s’han produït millores en relació a la sessió anterior.

En aquesta rúbrica s’ha reduït el nombre de criteris d’avaluació a observar i s’ha simplificat el redactat dels indicadors d’avaluació en relació a la rúbrica original.

Twincon és un esport alternatiu
Font: mouelcos.cat

https://app.box.com/s/r31fgxzz1mge4ky0oco0dnowp9x1q4cq

Rúbrica d’un sol punt

Per facilitar el procés i no fer servir una rúbrica tan complexa també es pot fer servir una rúbrica del tipus d’un sol punt en la que en lloc d’incorporar una descripció dels diferents nivells de gradació només s’hi inclouen aquests apartats:

  • Una columna central amb els objectius d’aprenentatge a assolir o els criteris d’avaluació.
  • Una columna lateral en la que l’alumnat observador ha d’anotar els aspectes positius assolits en relació a l’objectiu o criteri. Es correspondria amb el què s’ha après.
  • Una columna lateral en la que l’alumnat observador ha d’anotar els aspectes susceptibles de millora en relació a l’objectiu o criteri. Es correspondria amb el què cal millorar i de quina manera.

Aquest tipus de rúbrica d’un sol punt té com a avantatges que no requereix d’una gradació d’assoliment que en ocasions pot ser difícil d’establir per al professorat i farragosa d’entendre per a l’alumnat i sobretot que obliga a l’alumnat avaluat i/o avaluador a reflexionar sobre allò que s’està avaluant tant en situacions d’autovaluació com de coavaluació i a pensar què cal fer per millorar. Per això és un instrument que permet incidir en l’autoregulació de l’aprenentatge.

https://app.box.com/s/g5rfl66i3pwi8e4c7r4fsqb31mzfjl8a

Diana d’autovaluació original de twincon

Twincon és un esport alternatiu
Font: twincon.es

https://drive.google.com/file/d/13BUwPUJvgax1YndHBpJPuieBqZT89VWP/view

Diana d’autoavaluació adaptada

Aquesta diana d’autovaluació s’ha aplicat cap al final de la SdA per tal de fer conscient a l’alumnat dels aprenentatges assolits. L’alumnat s’ha dividit en quatre grups i ha posat en pràctica de manera autònoma els aprenentatges assolits en relació al twincon fent diferents encontres entre ells.

En aquesta diana s’ha mantingut el nombre d’elements a valorar, però s’ha canviat el redactat i l’aspecte del joc a observar en alguns d’ells.

Twincon és un esport alternatiu
Font: mouelcos.cat

https://app.box.com/s/l4glajaiss99lffhpk3fly9ikx9taera

Reglament del twincon

També us pot interessar

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *