Publicitat i esport

Publicitat i esport

Publicitat i esport és una recopilació de vídeos publicitaris que inclouen imatges o valors relacionats amb el món de l’activitat física, de l’educació física, de la salut i de l’esport en general.

https://wke.lt/w/s/yuuW3