DEFC. Dia de l’educació física al carrer

DEFC. Dia de l'educació física al carrer
Font: mouelcos.cat

DEFC. Dia de l’educació física al carrer

El DEFC. Dia de l’educació física al carrer és una iniciativa sorgida l’any 2011 a Laviana (Astúries ) quan Fran Flórez, professor d’EF, va decidir sortir a fer classe al carrer amb alumnat del seu centre amb l’objectiu de mostrar als veïns com és l’actual EF.

Alumnat de l’escola Agustí Bartra ha participat en el DEFC. Dia de l’educació física al carrer el 25 d’abril de 2018 com a final d’un projecte que han estat preparant prèviament a l’escola durant les classes d’EF i altres sessions a l’aula.

Aquest dia han passat el matí al parc de Vallparadís realitzant un seguit d’activitats per informar a les persones que passejaven pel parc de la importància de la pràctica habitual d’activitat física i dels seus beneficis per a la salut. També han convidat a la gent que ha volgut a practicar amb ells algunes de les activitats que han après o han fet al llarg d’aquest curs durant les sessions d’EF. Hem aconseguit que 127 persones practiquin activitat física amb nosaltres!

Les tasques que han dut a terme han estat:

 • Transportar, preparar i recollir el material necessari per fer l’activitat.
 • Presentar-se i explicar a les persones que passejaven pel parc en què consisteix l’activitat DEFC (Dia de l’educació física al carrer).
 • Informar a les persones que passejaven pel parc de la importància de la pràctica d’activitat física així com dels beneficis per a la salut de seguir un estil de vida actiu i saludable.
 • Convidar a les persones que passejaven pel parc a participar en les activitats que havien preparat, explicar-les i fer-les amb elles.
 • Entregar a les persones que passejaven pel parc un fulletó informatiu amb consells per ser actiu (elaborat per alumnat abans a classe).
 • Demanar a les persones que passejaven pel parc si es volien fer una foto amb alumnat en el fotoreclam del DEFC (elaborat per alumnat abans a classe).

Les activitats físiques que s’han practicat han estat:

DEFC. Dia de l'educació física al carrer

Font: mouelcos.cat

Planificació del projecte DEFC

DEFC. Dia de l'educació física al carrer

Font: mouelcos.cat

Sessió 0

Es proposa a alumnat la possibilitat de participar en el DEFC. Alumnat accepta.
S’elaboren grups heterogenis. En el nostre cas aprofitem els 4 grups base que ja tenim fets per a altres tasques de les classes d’EF.
Es demana a cada grup que triï dues activitats de les que han après i treballat durant aquest curs. El mestre EF en seleccionarà una procurant que hi hagi diversitat de propostes i en funció del material disponible i les possibilitats de transportar-lo.

Sessió 1

Es presenta el projecte DEFC a alumnat: quins són els objectius a assolir, quines tasques han de dur a terme i quins seran els criteris i els instruments d’avaluació que es faran servir i en quin moment.
S’entrega el dossier d’aprenentatge DEFC a cada grup.
Els membres dels grups es reparteixen els diferents rols de treball que seran els mateixos per a tot el projecte: coordinador/a, secretari/a, animador/a, encarregat/da de material.
Aquests rols i les seves responsabilitats associades són els que han de complir durant la preparació del DEFC i són diferents dels que han de desenvolupar durant el DEFC (25 d’abril de 2018).
Els membres dels grups es reparteixen les diferents tasques a desenvolupar el DEFC.

 • Transportar, preparar i recollir el material necessari per fer l’activitat.
 • Presentar-se i explicar a les persones que passegin pel parc en què consisteix l’activitat DEFC (Dia de l’educació física al carrer).
 • Informar a les persones que passegin pel parc de la importància de la pràctica d’activitat física així com dels beneficis per a la salut de seguir un estil de vida actiu i saludable.
 • Convidar a les persones que passegin pel parc a participar en les activitats que han preparat, explicar-les i fer-les amb elles.
 • Entregar a les persones que passegen pel parc un fulletó informatiu amb consells per ser actiu (elaborat per alumnat abans a classe).
 • Demanar a les persones que passegen pel parc si es volen fer una foto amb alumnat en el fotoreclam del DEFC (elaborat per alumnat abans a classe).

Cada grup planifica les activitats físiques que farà i proposarà fer a les persones que passegin pel parc segons uns criteris acordats amb alumnat:

 • Activitats variades
 • Activitats amb diferent nivell de dificultat
 • Activitats que es puguin fer en poc temps

Cada grup comença a practicar les activitats físiques que ha planificat.

Sessió 2

Cada grup prepara un seguit d’arguments que farà servir per convèncer a les persones que passegin pel parc de la importància de la pràctica d’activitat física així com dels beneficis per a la salut que comporta seguir un estil de vida actiu i saludable. També prepara un llistat de trucs per ser actiu durant la vida diària.
Per fer aquesta activitat el mestre proporciona a cada grup diferents documents i infografies de consulta i suport.
L’altra part de la sessió cada grup segueix practicant les activitats físiques que ha planificat.

Sessió 3

Cada grup segueix practicant les activitats físiques que ha planificat.
Paral·lelament cada grup fa una simulació de quina serà la seva actuació el DEFC amb el mestre representant el paper de persona que passeja pel parc.
Acabada la simulació, que serveix com a activitat d’avaluació, el mestre avalua si cada membre del grup ha complert amb la seva responsabilitat i el funcionament del grup en general.
Donat que ens ajuda una estudiant en pràctiques de la UAB, aquesta torna a repetir la simulació amb cada grup per valorar si s’han corregit les possibles errades detectades durant la primera simulació amb el mestre EF.

DEFC 25-4-18

Participem en el DEFC al parc de Vallparadís de Terrassa (Horta dels Frares) en horari de matí posant en pràctica tot el que hem preparat prèviament a l’escola.

Sessió aula 1

Cada grup elabora un mínim de tres fulletons que descriguin beneficis de la pràctica d’activitat física per a la salut i trucs per ser actiu durant la vida diària fent servir la tècnica del visual thinking que barreja dibuixos, símbols i text organitzats d’una forma determinada.
Aquesta activitat es duu a terme amb la col·laboració dels tutors del grup prèviament a la celebració del DEFC.
Es proporciona a cada grup diferents documents i infografies de suport.

Sessió aula 2

Cada classe construeix un fotoreclam per tal que les persones que han participat en el DEFC es facin una fotografia amb alumnat participant.
Aquesta activitat es duu a terme amb la col·laboració dels tutors del grup prèviament a la celebració del DEFC.

 

Competències bàsiques de l’àmbit de l’educació física

Aquest projecte contribueix a que els alumnes assoleixin les competències 3 i 4 de la Dimensió hàbits saludables de l’àmbit de l’educació física a l’educació primària.

DEFC. Dia de l'educació física al carrer

Font: mouelcos.cat

La participació en el DEFC està contemplada en les orientacions metodològiques del document d’identificació i desplegament de les competències bàsiques de l’àmbit de l’educació física a l’educació primària que aconsella visibilitzar més enllà de l’àmbit escolar la relació entre la pràctica d’activitat física i la salut (pàgina 37).

DEFC. Dia de l'educació física al carrer

Font: mouelcos.cat

 

Fulletons

Dibuixos realitzats pels alumnes que han repartit a les persones que passejaven pel parc per informar-les dels beneficis de la pràctica d’activitat física i donar-los trucs per ser actius durant la vida diària.

 

DEFC. Dia de l'educació física al carrer

Cliqueu damunt la imatge per veure els dibuixos. Font: mouelcos.cat

 

Dossier d’aprenentatge DEFC descarregable i editable

Cliqueu damunt el títol i després Download.

Documents de suport per preparar l’argumentari en favor de la pràctica d’activitat física

Per descarregar-los cal clicar damunt el nom del document i Download.

Vídeo resum DEFC

Fotoreclam

DEFC. Dia de l'educació física al carrer

Cliqueu damunt la imatge per veure les fotografies d’aquesta activitat. Font: mouelcos.cat

 

 

Practiquem activitats físiques amb les persones que passegen pel parc

DEFC. Dia de l'educació física al carrer

Cliqueu damunt la imatge per veure les fotografies d’aquesta activitat. Font: mouelcos.cat

 

 

Enregistraments de vídeo

 

Mapa de distribució de les activitats DEFC escola Agustí Bartra al parc de Vallparadís

https://drive.google.com/open?id=1EOlm3ZNuzTkw3pIPjTxIMNZ6hQqNfOz0&usp=sharing

 

DEFC. Dia de l'educació física al carrer

Font: mouelcos.cat

També us pot interessar

1 resposta

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *