Disseny de situacions d’aprenentatge de l’àrea d’educació física a primària a partir dels sabers amb ChatGPT

Disseny de situacions d'aprenentatge de l'àrea d'educació física a primària a partir dels sabers amb ChatGPT
Font: pexels.com

Disseny de situacions d’aprenentatge de l’àrea d’educació física a primària a partir dels sabers amb ChatGPT. El dia 15 de juny de 2023 Juan José de Haro (@jjdeharo) va publicar al seu blog sobre educació

una entrada explicant detalladament el procediment que havia seguit per tal de dissenyar situacions d’aprenentatge a secundària i batxillerat utilitzant ChatGPT.

A partir d’aquesta publicació de Juan José de Haro, i fent servir i adaptant els materials elaborats per ell, he fet la prova de dissenyar una situació d’aprenentatge per a l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació primària.

El resultat és la situació d’aprenentatge titulada: Expressa’t amb moviment: explorant el llenguatge corporal en diferents cultures.

Passos a seguir per dissenyar una situació d’aprenentatge de l’àrea d’educació física a primària a partir dels sabers amb ChatGPT

Preparació de la informació necessària

Per poder dissenyar situacions d’aprenentatge de l’àrea d’educació física a primària a partir dels sabers amb ChatGPT és útil disposar d’una recopilació dels sabers, les competències específiques i els criteris d’avaluació de cada competència específica en un document per poder-hi accedir fàcilment cada vegada que es vulgui crear una situació d’aprenentatge:

El professorat ha de seleccionar i proporcionar a ChatGPT els sabers que es volen incloure a la situació d’aprenentatge.

És important que estiguin numerades correctament. Les competències específiques que es treballaran seran seleccionades per ChatGPT a partir de les indicacions del professorat.

És important que estiguin numerades correctament.

Aquesta recopilació de sabers, competències específiques i criteris d’avaluació de les competències específiques la podem trobar en aquest document.

També ens pot ser d’utilitat aquest espai web.

Disseny de la situació d’aprenentatge

Cal seguir les instruccions detallades que consten d’onze passos, començant per la introducció de sabers que es volen treballar, per escriure els onze prompts necessaris a ChatGPT amb les dades requerides per a cada prompt.

Per poder fer servir ChatGPT cal disposar d’un compte d’usuari que de moment és gratuït.

Posteriorment cal copiar cadascuna de les respostes proporcionades per ChatGPT, i després revisar-les per comprovar la seva idoneïtat, coherència i aplicabilitat i probablement introduir canvis i millores.

Per acabar cal introduir les respostes millorades a la plantilla d’una situació d’aprenentatge elaborada pel Departament d’Educació.

El mateix autor ha desenvolupat una aplicació web que incorpora aquestes plantilles i simplifica tot el procés

Generador de Prompts per Crear Situacions d’Aprenentatge

Anàlisi del resultat

Tan sols he fet servir aquesta vegada la intel·ligència artificial, ChatGPT, per al disseny de situacions d’aprenentatge de l’àrea d’educació física a primària a partir dels sabers amb ChatGPT i per tant les conclusions a les que es pot arribar són limitades.

La pantilla en la que m’he basat de Juan José de Haro arrenca el procés de disseny de la situació d’aprenentatge a partir dels sabers, és a dir que la programació es fonamenta en els sabers, antics continguts, i no en els criteris d’avaluació de les competències que crec que hauria de ser el veritable inici del disseny curricular d’una situació d’aprenentatge.

Cal seguir les instruccions de la plantilla de manera molt metòdica i ordenada per tal de no fer-se un embolic.

En ocasions passa que la resposta de ChatGPT al nostre prompt no s’adapta al que li demanem o no s’ajusta al que esperem com a docents, o inclou inconsistències. En aquest cas cal prémer el botó Regenerate response les vegades que faci falta fins a obtenir el resultat desitjat.

També passa que en ocasions hem de refinar el nostre prompt per tal d’obtenir una resposta més coherent o ajustada al que volem rebre. Es pot editar el nostre prompt clicant damunt la icona que apareix al costat dret del nostre prompt.

El resultat obtingut després de seguir tot el procés detallat a la plantilla pot constituir una base inicial per tal de començar a dissenyar les nostres situacions d’aprenentatge, sobretot pel que fa a establir relacions entre els diferents elements curriculars i adquirir idees sobre possibles activitats. En cap cas crec que de moment s’obtingui un resultat de suficient qualitat com per poder portar-lo a l’aula directament.

Per tant si es vol dissenyar una situació d’aprenentatge de qualitat, que és responsabilitat del professorat i i no pot recaure, hores d’ara, exclusivament en la intel·ligència artificial, és necessari que el professorat revisi i introdueixi canvis, millores i rectificacions al resultat obtingut a partir de la interacció amb ChatGPT. En paraules de Juan José de Haro “hem de fer nostra cada situació d’aprenentatge creada amb l’ajuda de la intel·ligència artificial”.

Fa l’efecte que tot el que està relacionat amb la intel·ligència artificial evoluciona ràpidament i per això és de preveure que els canvis s’aniran succeint de manera accelerada quant a l’ús d’aplicacions com aquesta, la forma d’interactuar amb la intel·ligència artificial, etc.

Agrair a Juan José de Haro la seva feina i el fet de compartir-la sota una llicència Creative Commons per tal que altres docents o persones interessades en aquesta temàtica en puguin fer ús.

Situació d’aprenentatge dissenyada amb ChatGPT

També us pot interessar

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *