Nou currículum d’educació física a l’etapa de l’educació secundària

Nou currículum d'educació física a l'etapa de l'educació secundària
Font: mouelcos.cat

Nou currículum d’educació física a l’etapa de l’educació secundària

Nou currículum d’educació física a l’etapa de l’educació secundària. Amb data 27 de setembre de 2022 s’ha aprovat el nou decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica (DECRET 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica) que substitueix al currículum aprovat l’any 2015.

Per primera vegada un mateix decret incorpora el currículum de l’educació primària, de l’educació secundària i dels cicles formatius de grau bàsic.

Aquest document incorpora a l’annex 3 (pàgines 319-331) el nou currículum d’educació física a l’etapa de l’educació secundària.

Aquest nou currículum no representa un canvi profund en la manera d’abordar el treball de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació secundària, sinó més aviat un aprofundiment en l’enfocament competencial ja introduït en el currículum de l’any 2015, a més d’altres canvis de tipus formal i organitzatiu.

Nou currículum d'educació física a l'etapa de l'educació secundària

Font: mouelcos.cat

 

https://app.box.com/s/kuvfmzi567bhwdl1ssckfb3wcahkvtpk

 

L’estructura del nou document de currículum pel que fa a l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació secundària consta de tres parts. Una primera part introductòria on es fa la presentació de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació secundària i es plantegen les bases per abordar-la de manera competencial:

 • Descripció dels reptes a què ha de donar resposta la matèria: consolidar un estil de vida actiu i saludable, conèixer la pròpia corporalitat, desenvolupar els processos de decisió que intervenen en la resolució de situacions motrius, gaudir de les manifestacions culturals de caràcter motriu, ocupar el temps de lleure a través de la pràctica d’activitats físiques que siguin segures i sostenibles per combatre el sedentarisme i consolidar valors cívics i habilitats socials que han de ser presents per conviure en societat.
 • La matèria d’educació física va més enllà del que és motriu i ha d’aprofitar tot el potencial educatiu del cos i el moviment per incorporar aprenentatges que han de perdurar al llarg de la vida (hàbits saludables, habilitats socials, etc.) sintetitzats en les cinc competències específiques en les que s’estructura.
 • Breus explicacions relatives a les cinc competències específiques i de com plantejar-les.
 • Els criteris d’avaluació en relació a les competències específiques de la matèria i els sabers, les situacions d’aprenentatge, unitats didàctiques o projectes.
 • La importància de la tecnologia a la matèria i de quina manera es pot aprofitar per part de l’alumnat i el professorat al servei de l’aprenentatge.
 • La necessitat d’introduir enfocaments interdisciplinaris en la mesura que sigui possible.
 • Presentació dels diferents blocs de sabers i necessitat d’integrar sabers procedents de diferents blocs en les unitats didàctiques o projectes que es programin.
Nou currículum d'educació física a l'etapa de l'educació secundària

Font: mouelcos.cat

https://app.box.com/s/hwqpk6n4d6y2w06ya8gew0qse093gb28

 

Una segona part on s’expliciten les competències específiques i els criteris d’avaluació de la matèria d’educació física a l’etapa de l’educació secundària:

 • Enumeració de les cinc competències específiques.
 • Presentació dels criteris d’avaluació per cicles (1r – 2n curs i 3r – 4t curs) vinculats a cadascuna de les competències específiques.
 • Explicació del significat de cada competència i/o orientacions sobre la manera de dur-les a la pràctica i exemples d’activitats que poden contribuir al seu assoliment.

 

Nou currículum d'educació física a l'etapa de l'educació secundària

Font: mouelcos.cat

 

Nou currículum d'educació física a l'etapa de l'educació secundària

Font: mouelcos.cat

 

Nou currículum d'educació física a l'etapa de l'educació secundària

Font: mouelcos.cat

 

Nou currículum d'educació física a l'etapa de l'educació secundària

Font: mouelcos.cat

 

Nou currículum d'educació física a l'etapa de l'educació secundària

Font: mouelcos.cat

 

https://app.box.com/s/v5hcnw7c4nsoo3fqho9rbmc4h51aisnf

 

Una tercera part on es presenten els sabers que conformen el currículum de l’àrea d’educació física a l’etapa de l’educació secundària:

 • Definició del que es consideren sabers i situacions d’aprenentatge basades en contextos reals.
 • Enumeració dels sabers per cicles (1r – 2n curs i 3r – 4t curs), contextualitzats i organitzats en cinc blocs de sabers i en agrupacions de sabers.

 

Nou currículum d'educació física a l'etapa de l'educació secundària

Font: mouelcos.cat

https://app.box.com/s/x43h5lh05xfaulqmnoacnc6faql3u3fs

 

Competències, criteris d’avaluació i sabers de la matèria d’educació física a l’etapa de l’educació secundària

Els criteris d’avaluació i els sabers graduats a través dels cicles es vertebren al voltant de les competències específiques. Tot i que no hi ha una vinculació unívoca i directa entre criteris d’avaluació i sabers i les competències específiques s’han d’avaluar a través de la posada en acció de diferents sabers, aquesta graella pretén validar la coherència entre els elements que conformen el currículum de la matèria d’educació física a l’etapa de l’educació secundària: criteris d’avaluació, sabers i competències.

Nou currículum d'educació física a l'etapa de l'educació secundària

Font: mouelcos.cat

 

Nou currículum d'educació física a l'etapa de l'educació secundària

Font: mouelcos.cat

 

Nou currículum d'educació física a l'etapa de l'educació secundària

Font: mouelcos.cat

 

Nou currículum d'educació física a l'etapa de l'educació secundària

Font: mouelcos.cat

 

Nou currículum d'educació física a l'etapa de l'educació secundària

Font: mouelcos.cat

 

Nou currículum d'educació física a l'etapa de l'educació secundària

Font: mouelcos.cat

 

Nou currículum d'educació física a l'etapa de l'educació secundària

Font: mouelcos.cat

 

https://app.box.com/s/5swgz801w2lptchy31ev9d8m44lx7rxi

 

Núvol de paraules

Núvol de paraules amb les paraules més utilitzades en el nou currículum d’educació física a l’etapa de l’educació primària.

Elaborat amb l’eina en línia Wordart.

Nou currículum d'educació física a l'etapa de l'educació secundària

Font: mouelcos.cat

https://wordart.com/vc988ecf1mhb/secundaria_def

 

Nou currículum d'educació física a l'etapa de l'educació secundària

Font: mouelcos.cat

https://wordart.com/y80mvxjnyo9q/secundaria_def1

També us pot interessar

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *