Avançament del currículum d’educació física 2015 per a l’educació primària

Avançament del currículum d'educació física 2015 per a l'educació primària
Font: Departament d'Ensenyament

Avançament del currículum d’educació física 2015 per a l’educació primària

Els elements que conformen aquest nou currículum d’EF a l’etapa primària són:

Avançament del currículum d'educació física 2015 per a l'educació primària

Font: Departament d’Ensenyament

 

  • Les competències pròpies de l’àrea que l’alumnat ha d’assolir en acabar l’etapa agrupades en dimensions.
  • Els continguts clau de cada dimensió: agrupaments de continguts que contribueixen en major mesura al desenvolupament de cada una de les competències.
  • Els continguts de l’àrea agrupats per cicles: objectes d’aprenentatge, sabers i coneixements que fan referència a conceptes, procediments i actituds. Aquests continguts degudament combinats i contextualitzats permeten assolir en acabar l’ensenyament obligatori les competències.
  • Els criteris d’avaluació establerts per cicles: enunciats que expressen el tipus i grau d’aprenentatge que s’espera que hagin obtingut els alumnes en un moment determinat i que han de ser el referent per les diferents avaluacions.
  • Les orientacions metodològiques: indicacions didàctiques que fan referència a la tipologia d’activitats, a la temporització, als materials o recursos a utilitzar, a l’organització social de l’aula i a les mesures per a l’atenció a la diversitat.
  • Les orientacions per a l’avaluació competencial: indicacions sobre criteris i instruments que permeten valorar l’assoliment de les competències bàsiques pròpies de l’àrea per part de l’alumne i ajudar-lo en l’autoregulació del seu aprenentatge.
Avançament del currículum d'educació física 2015 per a l'educació primària

Font: Departament d’Ensenyament

Avançament del currículum d'educació física 2015 per a l'educació primària

Font: Departament d’Ensenyament

Text definitiu del Decret d’Educació Primària en tràmit al Govern i posterior publicació al DOGC

 

Més informació en aquest enllaç

http://www.xtec.cat/web/curriculum/primaria/curriculum

 

Save

També us pot interessar

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *