Ens mesurem les nostres capacitats

Ens mesurem les nostres capacitats
Font: mouelcos.cat

Ens mesurem les nostres capacitats

Aquesta activitat titulada “Ens mesurem les nostres capacitats” contribueix a assolir la competència 2. Prendre consciència dels límits i les possibilitats del propi cos en la realització d’activitats físiques de la Dimensió activitat física del currículum d’EF i està pensada per dur-se a terme durant el 6è curs de l’educació primària.

Ens mesurem les nostres capacitats

Font: mouelcos.cat

Consisteix en què els alumnes, col·laborativament i de manera autònoma, realitzin una bateria de proves relacionades amb les qualitats físiques bàsiques saludables, les controlin, supervisin la correcta execució per part dels companys i finalment n’anotin els resultats.

Ens mesurem les nostres capacitats

Font: mouelcos.cat

Per realitzar aquesta tasca utilitzarem dues tècniques d’aprenentatge cooperatiu: el trencaclosques o puzzle de Aronson al principi i l’aprenentatge entre iguals després.

Trencaclosques o puzzle de Aronson

Dividirem la classe en grups preferentment heterogenis de sis persones. Hem triat aquest nombre perquè facilita l’organització de l’activitat ja que permet la formació de sis grups d’experts de quatre persones cadascun, un per a cadascuna de les proves, excepte una prova que pot presentar el mestre. Prèviament s’han repartit per l’espai els cartells de les diferents proves (amb les instruccions a seguir i una representació gràfica del que cal fer) i el material necessari per realitzar-les.

Després de la presentació de la situació d’aprenentatge, cada membre del grup s’incorpora a un “grup d’experts” que ha de llegir, entendre i executar si és necessari una de les proves en el temps establert. El temps disponible es pot projectar per tal que els alumnes en siguin conscients si disposem de dispositiu mòbil, tauleta o ordinador amb projector i realitzem l’activitat al gimnàs fent servir el lloc web http://www.online-stopwatch.com/full-screen-stopwatch/.

 

Ens mesurem les nostres capacitats

Font: http://www.online-stopwatch.com/full-screen-stopwatch/

 

Passat el temps cada “expert” es reincorpora al seu grup base i explica als seus companys la prova que ha llegit fent una demostració si és necessari.

Un cop tothom sap el funcionament de totes les proves abandonem el grup base i comencem a treballar per parelles d’aprenentatge entre iguals.

Aprenentatge entre iguals

Cada parella elegida preferentment pel mestre ha de fer de manera autònoma totes les proves excepte les de velocitat i resistència que fem també utilitzant la tècnica d’aprenentatge entre iguals però tot el grup classe simultàniament.

Cada alumne pot realitzar cada prova fins a un màxim de vuit ocasions i ha d’anotar el seu resultat. En acabar ha d’anotar també el seu millor i pitjor resultat, avaluar al seu company i respondre a les preguntes sobre la seva pròpia pràctica.

 

Finalment cada alumne ha de passar els seus resultats a un formulari compartit en l’aula virtual de Google Classroom i si és possible i ens podem coordinar amb els altres mestres ha d’elaborar una gràfica amb els resultats com a mínim d’una de les proves que triï.

 

En aquesta activitat en cap moment se cerca ni s’avalua el màxim rendiment pel que fa a les qualitats físiques, tasca més pròpia en tot cas de l’educació secundària. Sí s’utilitza el moviment com a mitjà per educar altres aspectes que sí que s’avaluen.

Podeu fer les vostres propostes de canvis o millores escrivint als comentaris.

 

Tasques i instruments d’avaluació

Llistat amb tots els instruments d’avaluació que es fan servir, quan es fan servir, qui avalua i quin percentatge de la nota final correspon a cada instrument. Es comparteix amb els alumnes a l’inici de la unitat de programació.

Ens mesurem les nostres capacitats

Font: mouelcos.cat

Instrument d’avaluació tasca 1

Ens mesurem les nostres capacitats

Font: mouelcos.cat

Instrument d’avaluació tasca 2

Ens mesurem les nostres capacitats

Font: mouelcos.cat

Instrument d’avaluació tasca 3

Ens mesurem les nostres capacitats

Font: mouelcos.cat

Instrument d’avaluació tasca 4

Ens mesurem les nostres capacitats

Font: mouelcos.cat

 

Instrument d’avaluació tasca 5 (cliqueu damunt la imatge per veure-la més gran)

Ens mesurem les nostres capacitats

Font: mouelcos.cat

Tots els documents descarregables i editables

 

 

Ens mesurem les nostres capacitats

Cliqueu damunt la imatge per veure fotografies d’aquesta activitat. Font: mouelcos.cat

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

També us pot interessar

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *