Google Classroom a educació física

Google Classroom a educació física
Font: https://rosaliarte.com/tutorial-nuevo-google-classroom/

Google Classroom a educació física

Google Classroom és un servei gratuït per a centres educatius, organitzacions sense ànim de lucre i usuaris que tinguin un compte de Google personal. Podem aprofitar el servei Google Classroom a educació física, vinculat al desenvolupament de les nostres classes. Google Classroom forma part del paquet d’eines de GSuite for Education.

Google Classroom permet que alumnat i professorat pugui connectar més fàcilment tant dins com fora de l’escola. Google Classroom estalvia temps i paper, facilita la creació i distribució de tasques, la comunicació, tant entre el mateix alumnat com entre l’alumnat i el professorat i el treball cooperatiu, utilitzant eines digitals.

 

Tutorial de Google Classroom

Tutorial elaborat per Rosa Liarte (@rosaliarte)

https://rosaliarte.com/tutorial-nuevo-google-classroom/

 

Google Classroom permet aplicar el que se’n diu el model de flipped classroom o classe invertida. Aquesta metodologia es basa a fer que les activitats lligades principalment a l’exposició i explicació de continguts es facin fora de l’aula, amb el suport d’eines tecnològiques com poden ser el vídeo o el podcast, o  internet. D’aquesta manera, el temps escolar es dedica fonamentalment a la realització de les activitats que veritablement importen per a l’aprenentatge, com poden ser els exercicis pràctics, la resolució de dubtes i problemes, els debats, els treballs en petit o gran grup, l’aprenentatge per descobriment, la coavaluació i autoavaluació, etc.

 

Google Classroom a educació física

Font: https://serveiseducatius.xtec.cat/vallesoriental3

 

Les activitats amb patins i patinets són molt atractives per a l’alumnat. Especialment si no disposen de patins o patinets per poder fer aquest tipus d’activitats habitualment fora de l’horari lectiu. A la nostra escola disposem de 15 jocs de patins i 15 patinets que ens permeten dur a terme aquestes activitats de lliscament dins de les nostres classes d’educació física.

El plantejament que hem fet durant aquest curs ha estat similar a la del curs passat amb la incorporació de la utilització del servei de Google Classroom  per aplicar el model de flipped classroom en la unitat didàctica d’activitats sobre rodes en la que fem servir patins i patinets.

Sessió 1A i 1B

Mig grup fa servir els patins.

Mig grup fa d’alumnat col·laborador en la col·locació del casc, proteccions i patins i ajuda els companys amb major dificultat o que mai han patinat.

Mestre fa avaluació inicial a partir de l’observació directa.

Google Classroom

Mestre penja a Google Classroom els vídeos i documents:

  • Patinaje en línia. 10 ejercicios para aprender, elaborat per Ull Esportiu
  • Levantarse del suelo con patines en línea, elaborat per DeportesUncomo
  • Document resum 10+1 exercicis per aprendre a patinar
  • Document amb les activitats d’avaluació amb rodes

Alumnat visualitza els vídeos i llegeix els documents abans que arribi la segona sessió i d’aquesta manera ja sap quines són les activitats que ha de fer durant aquest dia i quines són les activitats d’avaluació proposades.

Google Classroom a educació física

Font: mouelcos.cat

Sessió 2A i 2B

Mig grup fa servir patins. Activitats a partir del vídeo que s’ha penjat a Google Classroom i que alumnat ja ha vist prèviament. L’alumnat també disposa en format paper del document resum 10+1 exercicis per aprendre a patinar, que també ha estat penjat a Google Classroom.

Mig grup fa servir patinets. Activitats lliures.

Sessió 3A i 3B

Mig grup fa servir patins.

Mig grup fa servir patinets.

Tots dos grups disposen del document amb les activitats d’avaluació amb rodes que també ha estat penjat a Google Classroom amb anterioritat.

Sessió 4A i 4B

Mestre avalua elements de seguretat: patins, casc i proteccions.

Alumnat autoavalua i/o coavalua activitats amb patins i patinets i activitats combinades amb patins i patinets. Mestre supervisa l’avaluació.

Alumnat ha d’anotar per a cadascuna de les activitats d’avaluació proposades:

  • Si ja les sabia fer abans
  • Si abans no les sabia fer o no ho havia provat mai de fer i ara ja ho sap fer
  • Si encara no ho sap fer

 

Vídeo. Patinaje en línia. 10 ejercicios para aprender, elaborat per Ull Esportiu

Vídeo. Levantarse del suelo con patines en línea, elaborat per DeportesUncomo

 

Document resum 10+1 exercicis per aprendre a patinar

Google Classroom a educació física

Font: mouelcos.cat

 

Google Classroom a educació física

Font: mouelcos.cat

Google Classroom a educació física

Font: mouelcos.cat

Document amb les activitats d’avaluació amb rodes

Patinem i juguem

Font: mouelcos.cat

Patinem i juguem

Font: mouelcos.cat

Documents descarregables i editables

Cliqueu damunt el títol i després Download.

 

Fotografies

Cliqueu damunt la imatge per veure les fotografies d’aquesta activitat.

Google Classroom a educació física

Font: mouelcos.cat

 

Vídeos de l’activitat

 

 

També us pot interessar

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *