Suport vital bàsic a l’escola

Suport vital bàsic a l'escola
Font: mouelcos.cat

Suport vital bàsic a l’escola. El 80% de les aturades cardiorespiratòries (ACR) es produeixen fora dels hospitals i sovint tenen lloc amb un familiar o un amic al costat.

Només un 15% de les ACR que es produeixen fora dels hospitals reben reanimació cardiopulmonar (RCP) per part d’algun ciutadà. Si la persona que presencia una ACR comença de seguida les maniobres de RCP, la supervivència és de 2 a 3 vegades més gran que quan no s’inicien.

Una RCP realitzada correctament aconsegueix una supervivència 20 vegades més gran que quan es realitza de manera incorrecta.

Aquests fets estan corroborats científicament mitjançant els estudis que es realitzen sobre les ACR. Per tant la formació de la ciutadania, i dels escolars com a futurs ciutadans, és una necessitat si volem assolir una millora en les taxes de supervivència amb qualitat de les víctimes de mort sobtada.

El Consell Català de Ressuscitació (CCR) i el Departament d’Educació van signar un conveni l’any 2015 per impulsar la formació en suport vital bàsic als centres educatius mitjançant un programa de formació que s’inicia a infantil i acaba a 4t d’ESO consistent en una sèrie d’accions formatives per proporcionar habilitats i coneixements al professorat per impartir el programa a les escoles amb una metodologia didàctica específica i així formar a alumnes de diferents nivells educatius (de 3 a 18 anys) per poder donar una resposta adequada, segons la seva edat, davant d’una persona que ha sofert una aturada cardíaca.

 

Suport vital bàsic a l'escola

Font: ccr.cat

 

Durant tota l’etapa de formació obligatòria l’alumnat va aprenent de forma progressiva els coneixements necessaris per actuar davant la pèrdua de consciència i la mort sobtada. A cada nivell educatiu es reforcen els aprenentatges del curs anterior i es treballen nous objectius.

 

Suport vital bàsic a l'escola

Font: mouelcos.cat

 

Aquesta formació la imparteix professorat que ha rebut una formació i acreditació prèvia per part del CCR i pretén aconseguir que l’alumnat en acabar la formació obligatòria a Catalunya sàpiga com actuar davant una mort sobtada.

Per tal d’impartir la formació en suport vital bàsic a l’escola el CCR ha elaborat una sèrie de materials de suport: presentacions, infografies, dossiers de treball, instruments d’avaluació.

He dissenyat un recurs en línia en format web amb l’eina eXeLearning a partir de la digitalització d’alguns dels materials elaborats pel CCR per a l’alumnat de cicle superior i afegint-ne de nous.

Suport vital bàsic a l'escola

Font: mouelcos.cat

http://svb.mouelcos.cat/

 

eXeLearning

Suport vital bàsic a l'escola

Font: https://exelearning.net/ca/

 

eXeLearning és un programari lliure, gratuït i de codi obert que permet crear i publicar contingut web sense conèixer HTML5 o d’altres llenguatges web.

És una eina multiplataforma disponible per a Windows, MacOS i Linux.
Entre moltes altres funcionalitats, eXeLearning facilita la creació d’un arbre de continguts i la possibilitat d’inserir contingut multimèdia, activitats d’autoavaluació i diversos elements web i permet l’exportació del contingut creat a diferents formats entre d’altres una pàgina web, un fitxer de text, un document PDF o un llibre electrònic.

eXelearning genera contingut responsiu que s’adapta correctament a qualsevol dispositiu digital: pantalles d’ordinadors, tauletes i telèfons mòbils.

Més informació sobre com fer servir i les funcionalitats d’eXeLearning.

http://www.xtec.cat/~feguigur/Learning_ExeLearning/

 

També us pot interessar

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *