Programar per competències a educació física

Programar per competències a educació física
Font: Departament d'Ensenyament

Programar per competències a educació física

El nou currículum d’educació primària aprovat pel DECRET 119/2015 de 23 de  juny de 2015 d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària és per primera vegada un currículum competencial.

En aquest nou currículum es mantenen les vuit competències bàsiques que s’han d’assolir en finalitzar l’etapa obligatòria i com a novetat, entre d’altres, els objectius a assolir en acabar l’etapa són les competències bàsiques i a més s’estableixen les competències bàsiques pròpies de cada àmbit agrupades en dimensions.

 

Programar per competències a educació física

Font: Departament d’Ensenyament

 

L’àmbit d’educació física, que inclou l’àrea d’educació física, està dividida en quatre dimensions cadascuna de les quals incorpora dues competències.

Programar per competències a educació física

Font: mouelcos.cat

 

Programar per competències a educació física

Font: Departament d’Ensenyament

 

El Departament d’Ensenyament ha elaborat uns materials per ajudar als equips docents a conèixer el nou currículum de l’educació primària i per acompanyar-los en el seu desplegament en el dia a dia de les escoles i en la pràctica a l’aula.

Aquests materials incorporen informacions i recursos en relació al mateix decret, a la metodologia, a l’avaluació, a la programació i també un apartat de preguntes més freqüents.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/inf_pri/cape/index

 

Programar per competències a educació física

Font: ateneu.xtec.cat/

 

Específicament pel que fa a la programació s’ofereixen aquests documents que són accessibles a través de Google Documents. Per editar-los es poden descarregar al Google Drive propi (Fitxer-Fes una còpia) o descarregar-los al nostre ordinador en diferents formats pdf, docx o odt (Fitxer-Baixa com a). Aquests documents es revisen i s’actualitzen periòdicament.

Model 1 unitat didàctica o projecte

Un model de programació per al grup classe – Model 1

https://docs.google.com/document/d/1cjIRLhcKPlgGSu3IU-Y42Po0xwKwE1vSjDnBg768WF4/edit

Un document de suport – Model 1

https://docs.google.com/document/d/1aslpiJwQnJnlkw3wSV7oZeDp5xKxUsXx_wFy1CemSlA/edit

Una rúbrica docent d’autoavaluació d’un treball per projectes – Model 1

https://docs.google.com/document/d/11JmdaKaM4xxdOcfrOSfx3svDEx7wxMaEVQ6gjhG0jP0/edit

Índex programació de centre – Model 1

https://docs.google.com/document/d/1pWhnXX4IfRDIrvq2lMHXGng6wBjYcmbGgtW7oeLe-lw/edit

Model 2 unitat didàctica o projecte

Un model de programació per al grup classe – Model 2

https://docs.google.com/document/d/15Hr56KsqoGvGbX3Di8RCDBFaZBl5ThCpqS03XasG5og/edit

Un document de suport – Model 2

https://docs.google.com/document/d/1NitfH3IBWD1tTTzg5bpgCFklKP68rvnZlYT7aP4o1LU/edit

Una rúbrica docent d’autoavaluació d’un treball per projectes – Model 2

https://docs.google.com/document/d/11JmdaKaM4xxdOcfrOSfx3svDEx7wxMaEVQ6gjhG0jP0/edit

 

Val la pena fer una ullada a tots aquests materials ja que ens poden servir de gran ajuda.

 

Programar per competències a educació física

Font: Departament d’Ensenyament

 

També us pot interessar

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *