Qualitats físiques bàsiques a educació física

Qualitats físiques bàsiques a educació física

Qualitats físiques bàsiques a educació física

Les qualitats físiques bàsiques són un contingut del que es poden introduir pincellades en les sessions d’EF no ja per tal d’aconseguir una millora física d’aquestes qualitats (que és més resultat del propi creixement i evolució de l’alumnat que no de les poques estones que li hauríem de dedicar en les nostres classes) sinó per tal de reforçar la idea que un mínim estat de forma física és necessari per tal de dur a terme un estil de vida saludable.

En aquesta entrada trobem una recopilació de recursos i materials per treballar les qualitats físiques bàsiques a educació física amb el nostre alumnat de primària.

Habitualment s’ha distingit entre força, velocitat, flexibilitat, resistència i agilitat.

 

Força

És la capacitat de l’ ésser humà de superar o d’actuar en contra d’ una resistència exterior, gràcies a la contracció dels músculs.
Tipus de força:

 • Força màxima : Força màxima que pot desenvolupar el múscul.
 • Força ràpida o potència: Realitzar una gran força amb rapidesa.
 • Força resistència: Força que dura un llarg període de temps (per exemple remar una estona).

La força pot ser dinàmica o estàtica depenent de si la resistència es mou o no.

 • Exemple de força dinàmica : aixecar o desplaçar una taula.
 • Exemple de força estàtica : intentar moure una paret.

Evolució de la força amb l’edat

La força depèn de les característiques de cadascuna de les persones.
Fins als 12/13 anys no hi ha massa increment de la força.
Dels 14-16 anys hi ha un gran augment.
Dels 20 als 30 s’ aconsegueix el màxim desenvolupament. A partir dels 30 va decreixent progressivament.
No hem d’aplicar càrregues fortes fins que no es produeixi el màxim desenvolupament.

Diferències segons el sexe

No hi ha grans diferències entre nois i noies fins als 13 anys, encara que a partir dels 11 es comencen a observar petites diferències.
A partir dels 13-14 en els nois es veu un increment mentre que en les noies s’observa una certa estabilitat.

 

Velocitat

És la capacitat de l’ ésser humà de realitzar accions motrius (moviments) en un temps mínim.
Tipus de velocitat:

 • Velocitat de reacció: Temps de reaccionar davant un senyal.
 • Velocitat de desplaçament: Capacitat de córrer una distància en el menor temps possible.
 • Velocitat gestual : Fer un moviment en el menor temps possible.

Es pot entrenar poc la velocitat, a excepció de la velocitat de desplaçament on intervé la força.

Diferències entre sexes

Es molt semblant tant en homes com en dones, a excepció de la velocitat de desplaçament que es més gran en homes.

 

Flexibilitat

És la capacitat  de fer un moviment el més ampli possible d’ una articulació (unió de dos o més ossos), sense que provoqui cap mena de lesió.

Evolució de la flexibilitat

Naixem amb un 100 % de flexibilitat i amb el temps aquesta qualitat es va perdent.
Si es treballa de forma regular es pot mantenir, però si es fa de forma incorrecta pot provocar problemes sobretot a la columna vertebral.

Diferències segons els sexe

Aquesta qualitat està més desenvolupada de forma natural en les dones que en els homes.

 

Resistència

És la capacitat de fer un esforç durant un període de temps molt gran.
Tipus de resistència

 • Resistència aeròbica. Fer exercici durant molta estona a una intensitat moderada. Hi ha un equilibri entre el suministrament i el consum d’oxigen. Exemple: footing, aeròbic…
 • Resistència anaeròbica: Capacitat de suportar un esforç d’intensitat gran durant el màxim temps possible amb deute d’oxigen. Pot ser:
 • Resistència anaeròbica alàctica: Es produeix sense oxigen. No hi ha formació d’àcid làctic.
 • Resistència anaeròbica làctica: Es produeix sense oxigen i es forma àcid làctic.

 

Agilitat

És la qualitat que ens permet canviar de posició a l’espai de manera ràpida i coordinadament.
Resulta de la combinació de velocitat + força + flexibilitat.
Per exemple un esport de lluita, un porter de futbol …

Qualitats físiques bàsiques a educació física

 

 

Desarrollamos nuestras cualidades físicas básicas

Material educatiu “Desarrollamos nuestras cualidades físicas básicas” desenvolupat pel portal educatiu Educarex d’Extremadura.

 

Ull esportiu

Llista de reproducció de diferents vídeos elaborats pel col·lectiu de mestres d’EF “Ull esportiu” que ens presenten les qualitats físiques bàsiques.

Save

També us pot interessar