Currículum d’educació física a l’etapa primària 2015

Currículum d'educació física a l'etapa primària 2015
Font: mouelcos.cat

Currículum d’educació física a l’etapa primària 2015

El dia 23 de juny es va publicar el Decret 119/2015 d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, que regula el nou currículum.

El currículum s’organitza en àmbits que agrupen, segons la seva afinitat i el seu caràcter complementari, les àrees de coneixement.

En aquest decret s’estableix que els alumnes han de cursar un total de nou àrees que estan englobades en sis àmbits.

L’àrea d’educació física es troba inclosa dins l’àmbit d’educació física.

Formen part de cada àmbit, i en el cas de l’àmbit d’educació física coincideixen amb l’àrea d’educació física, els elements següents:

 • Les competències bàsiques pròpies de cada àmbit agrupades en dimensions: competències vinculades directament a un àmbit, que l’alumne ha d’assolir en acabar l’etapa i que contribueixen a l’assoliment de les competències bàsiques. S’entén per competència bàsica la capacitat d’una persona de resoldre problemes reals en contextos diversos integrant coneixements, habilitats pràctiques, actituds i altres components socials i de comportament que es mobilitzen conjuntament per assolir una acció eficaç i satisfactòria.
 • Els continguts clau de cada dimensió: continguts que contribueixen en major mesura al desenvolupament de les competències de cada una de les dimensions.
 • Els continguts de cada àrea establerts per cicles: objectes d’aprenentatge i sabers, coneixements, conceptes, procediments i actituds que degudament combinats i contextualitzats permeten assolir les competències bàsiques. Es presenten agrupats per blocs de continguts.
 • Els criteris d’avaluació de cada àrea establerts per cicles: enunciats que expressen el tipus i grau d’aprenentatge que s’espera que hagin obtingut els alumnes en un moment determinat i que han de ser el referent per les diferents avaluacions.
 • Les orientacions metodològiques de cada àmbit: criteris per dissenyar activitats d’aprenentatge de caràcter competencial. Fan referència a la tipologia d’activitats, a la temporització, als materials o recursos a utilitzar, a l’organització social de l’aula i a les mesures personalitzades per atendre la diversitat.
 • Les orientacions per a l’avaluació de cada àmbit: indicacions per a l’avaluació del procés d’ensenyament i aprenentatge que inclouen criteris i instruments que permeten valorar l’assoliment de les competències bàsiques pròpies de cada àmbit per part de l’alumne i contribuir a l’autoregulació del seu aprenentatge. Fan referència al caràcter formatiu de l’avaluació.

A l’annex 1 es descriuen les competències bàsiques que cal assolir al final de l’educació obligatòria.

L’annex 2 identifica i desenvolupa les competències bàsiques pròpies dels diferents àmbits de l’educació primària. És en aquest annex on es desenvolupa detalladament el currículum de l’àmbit i l’àrea d’educació física.

L’annex 3 identifica i desenvolupa les competències de l’àmbit digital que requereixen, per a la seva adquisició, la participació i confluència de diferents àrees degut al seu caràcter transversal.

En l’annex 4 s’estableixen els horaris lectius mínims i globals de l’etapa per a cadascuna de les àrees del currículum, computant 35 setmanes lectives per curs a raó de 25 hores setmanals.

L’àrea d’educació física ha de comptar amb un mínim de 385 hores lectives al llarg de l’etapa primària, el que es tradueix en un mínim de 128 hores per cicle i 64 per curs. Això és pràcticament 2 hores setmanals.

Pel que fa a l’àrea d’educació física, s’ha dividit en quatre dimensions. Cada dimensió està integrada per dues competències.

Currículum d'educació física a l'etapa primària 2015

Font: mouelcos.cat

A cada dimensió se li han associat uns continguts clau.

Currículum d'educació física a l'etapa primària 2015

Font: mouelcos.cat

En el document Competències bàsiques de l’àmbit de l’educació física. Identificació i desplegament a l’educació primària publicat amb posterioritat a l’elaboració del currículum hi ha alguns canvis en relació als continguts clau.

Més informació sobre aquest document de lectura molt recomanada per als mestres d’educació física en aquest enllaç:

https://www.mouelcos.cat/?p=7513

 

Currículum d'educació física a l'etapa primària 2015

Font: Departament d’Ensenyament

Aquests són els continguts de l’àrea d’educació física agrupats per cicles. He intentat establir una seqüenciació al llarg de l’etapa dels continguts dels diferents blocs, agrupats per cicles, i els he vinculat amb les competències pròpies de l’àrea i amb els criteris d’avaluació.

Currículum d'educació física a l'etapa primària 2015

Font: mouelcos.cat

Currículum d'educació física a l'etapa primària 2015

Font: mouelcos.cat

Currículum d'educació física a l'etapa primària 2015

Font: mouelcos.cat

Currículum d'educació física a l'etapa primària 2015

Font: mouelcos.cat

Currículum d'educació física a l'etapa primària 2015

Font: mouelcos.cat

Currículum d'educació física a l'etapa primària 2015

Font: mouelcos.cat

Descàrrega dels documents

Currículum d’educació primària

DECRET 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària.

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-educacio-fisica.pdf

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=696985&language=ca_ES

 

 

Núvol de paraules elaborat a partir del decret íntegre del currículum d’educació física per a l’etapa primària

Currículum d'educació física a l'etapa primària 2015

Font: mouelcos.cat

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

També us pot interessar

29 respostes

 1. Teo ha dit:

  Molt bon article! Moltes gràcies per compartir de manera tan clara i senzilla el que ens trastoquen els polítics quan volen.
  Salutacions

 2. Enric ha dit:

  De res, espero que et sigui d’utilitat.

 3. Yolanda ha dit:

  Bon recull de la informació!

  Moltes gràcies per compartir-ho, Enric.

  Salutacions

 4. Enric ha dit:

  De res Yolanda. I espero que et sigui útil!

 5. Rita ha dit:

  gràcies per la feina feta. Ens serà de molta utilitat!

 6. Enric ha dit:

  De res, d’això es tracta.

 7. irene ha dit:

  Moltes Gràcies!!!!

 8. Joan Sangrà Estany ha dit:

  Moltes gràcies per compartir de manera tan clara i senzilla la informació, m’has obert molts camins i m’has respost molts dubtes. Trobo tota la pàgina genial i pràctica pels mestres d’EF en particular i oberta a tots els altres companys. Moltes gràcies per la feina feta.

 9. Cristina ha dit:

  Molt bona feina Enric!

  Em podries orientar en psicomotricitat a educació infantil?
  Principalment 3-6 anys.

  Gràcies!!

 10. Enric ha dit:

  Hola Cristina,

  En relació al que em demanes et recomano aquest llibre de José Luis Muniain Ezcurra. Són tres llibres en realitat que inclouen una fonamentació teòrica i el desenvolupament de les sessions. És una edició pròpia de l’autor. Si vols més informació hauries de contactar amb ell a través de la seva adreça de correu electrònic.

  MUNIÁIN, J.L. (2006). Manual de Educación Psicomotriz para educadores creativos. Psicomotricidad de Integración. Barcelona: edición propia.
  E-mail: yacunapo@yahoo.es

  En aquests enllaços pots trobar exemples de programacions més o menys elaborades:

  Pàgina de Marga Mussons
  http://www.xtec.cat/~mmusson3/psicomotricitat.htm

  Pàgina de Jordi Tusset
  http://www.xtec.cat/~mmusson3/psicomotricitat.htm

 11. Laura Soriano ha dit:

  Trobo molt interessant aquesta pàgina.
  Està molt ben especificada.
  es de molta ajuda.

 12. Ainhoa ha dit:

  Hola Enric
  no sé si em podries ajudar, el meu dubte es si es pot convalidar la natació en una escola concertada que la tingui com a obligatoria (amb nota a part de la educació física), si el nen la fa com a extraescolar en un club de natació.

  Moltes gràcies!

 13. Enric ha dit:

  Ho sento, desconec la resposta a la teva pregunta. Ho podries preguntar a inspecció.

 14. Judit ha dit:

  Moltes gràcies per aquest super resum! Facilites molt la feina! 🙂

 15. Laia ha dit:

  Moltes gràcies per la teva feina, segur que ens ajudarà a molts a aclarir dubtes!

 16. Eric ha dit:

  Hola Enric,
  Primer de tot felicitats per la feina i sobretot compartir-la en els temps que corren. Et volia preguntar sobre les taules on es relacionen els continguts clau amb les dimensions i les competències. Si mires a la taula de les competències el contingut 1, no treballa la competència 3 i 4, en canvi si mires la taula de les dimensions si que està marcada. Això passa amb moltes de les que hi ha marcades a la taula de dimensions.
  A veure si em poguéssis aclarir aquest tema.
  Moltes gràcies!!! I de nou, felicitats!

 17. Enric ha dit:

  Suposo que et refereixes a la relació entre els continguts clau i les diferents competències. I específicament al contingut clau 1 Consciència i control del cos i també als altres.
  L’explicació és la següent.
  En el decret de currículum publicat el 23 de juny de 2015 la relació entre continguts clau i competències és una. Per a cada dimensió s’hi associen els continguts clau. Pàgines 142 a 145.
  En el document de desplegament de les competències bàsiques de l’àmbit de l’educació física (que desenvolupa i concreta el currículum) publicat el desembre de 2016 es fa una interpretació més restrictiva de la relació entre continguts clau i competències.
  És per això que les dues taules no són exactament iguals. Una està feta a partir del currículum i l’altra és del document de desplegament.
  En la publicació del blog es fa referència al decret de currículum i també al document de desplegament i hi apareixen els dos quadres, que com has comprovat no són exactament iguals.
  Personalment considero més encertada la proposta del document de desplegament.

 18. Eric ha dit:

  Acabo d’agafar els dos documents i de veritat que no entenc res… Això és una bona errada que no està actualitzada…. No té sentit que el currículum faci referència a uns continguts claus per cada dimensió i que el desplegament no relacioni els mateixos continguts amb les seves competències….
  O és que hi ha alguna explicació???

  • Enric ha dit:

   Sense voler entrar en judicis de valor a mi no em sembla tan greu. En qualsevol cas l’explicació és aquesta, en un document és d’una manera i en l’altre lleugerament diferent.Fixa’t també que cada contingut clau està desenvolupat en el document de desplegament, cosa que facilita la seva comprensió i en canvi en el decret de currículum no, només apareix el títol més genèric.
   No crec que sigui una errada, sinó que en el document de desplegament es va considerar millor d’aquesta altra forma. Crec que en els documents d’altres àmbits també hi ha petits canvis en relació al currículum, no només a educació física. Per exemple, al document de desplegament de la competència digital.

 1. novembre 2016

  […] Decret 119/2015 d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, que regula el nou currículum oficial vigent actualment desenvolupa per primera vegada les competències bàsiques i les integra […]

 2. desembre 2016

  […] nou currículum d’educació física a l’etapa primària incorpora la dimensió hàbits saludables que consta de dues […]

 3. setembre 2017

  […] nou currículum d’EF aposta per un aprenentatge basat en competències. En l’aprenentatge competencial guanyen pes […]

 4. juny 2022

  […] el nou decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica que substituirà al currículum aprovat l’any 2015. Aquest document incorpora a l’annex 2 el nou currículum d’educació física a […]

 5. gener 2023

  […] a l’estat espanyol de la LOMLOE (Ley orgánica de modificación de la LOE) el currículum aprovat l’any 2015 ha quedat derogat i ha estat substituït per un nou currículum (DECRET 175/2022, de 27 de […]

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *