Activitats d’educació física vinculades al nou currículum d’educació física

Activitats d'educació física vinculades al nou currículum d'educació física
Font: creador d'imatges IA de Bing

Activitats d’educació física vinculades al nou currículum d’educació física

Activitats d’educació física vinculades al nou currículum d’educació física. L’entrada en vigor del nou currículum (DECRET 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica) ha suposat canvis en l’arquitectura curricular i també en el nombre i redactat de les competències específiques de l’àrea d’educació física a l’etapa primària (abans competències bàsiques), dels criteris d’avaluació i dels sabers (abans continguts). A més, els criteris d’avaluació ara estan vinculats a l’assoliment de les competències específiques i no dels continguts.

En aquest document compartit a sota s’estableixen vinculacions entre diferents propostes d’activitats publicades al llarg del temps a mouelcos.cat enfocades a alumnat de tercer cicle (abans cicle superior) i les competències específiques a les que poden contribuir al seu assoliment a través dels criteris d’avaluació i els sabers associats corresponents.

Activitats d'educació física vinculades al nou currículum d'educació física

Font: mouelcos.cat

Una mateixa activitat pot donar resposta a diferents competències específiques, criteris d’avaluació i sabers.

El document està actualitzat amb el recull d’activitats a data 31 de maig de 2023.

Document: Activitats d’educació física vinculades al nou currículum d’educació física

També us pot interessar

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *