Bàdminton a educació física

Bàdminton a educació física

Bàdminton

El bàdminton és un esport de raqueta en què s’enfronten dos jugadors, o dues parelles de jugadors. Es desenvolupa en una pista rectangular dividida transversalment per una xarxa. El joc consisteix a colpejar un volant amb una raqueta per fer-lo passar per damunt de la xarxa de manera que l’adversari no el pugui tornar.

Unitat didàctica “Vuela con el badminton”

Infografia sobre el bàdminton (Eroski – Consumer)

http://xtec.cat/~ealvare3/badminton.swf

 

Infografia sobre el bàdminton (El Mundo)

http://www.elmundo.es/jjoo/2004/html/graficos/badminton.html
 

 

UD Bàdminton de José Fraile Aranda

Reglament de joc simplificat

1. La pista

Està limitada per línies de quatre centímetres d’ample. Excepte per la línia mitjana que delimita la zona de servei del costat dret amb la zona de servei del costat esquerre, cada línia forma part de la superfície delimitada i està traçada al seu interior. Es traça la línia mitjana repartint la seva amplada entre les dues zones de servei. Sempre formarà part de cada zona de servei.
Per al joc d’individuals, el terreny està delimitat per les línies laterals interiors i la línia de fons exterior. Per al joc de dobles, el terreny està limitat per les línies exteriors.

2. La xarxa i els pals

La xarxa ha de ser de malla de corda fina o fibra artificial, necessàriament de color fosc. La malla deu tenir el fil de gruix uniforme. Els quadres que conformen la malla de la xarxa han de tenir entre un mínim de 15 mm. i un màxim de 20 mm. La vora superior de la malla portarà una cinta blanca doblada, de 7’5 cm.
Per l’interior de la cinta passa un cordó o cable per a tensar la part superior de la xarxa i haurà de quedar al mateix nivell de la vora superior dels pals. Els laterals de la xarxa també hauran d’anar protegits per la mateixa cinta blanca, disposant d’uns forats pels quals passarà una corda que , lligada al pal de dalt a baix, tensi la part inferior de la xarxa.
La xarxa reglamentària mesura 76 cm. d’ample i 6’20 m. de llarg. Es col·loca verticalment sobre la línia central del terreny de joc, per a dividir-ho en dues meitats iguals. L’altura de la xarxa és d’1’524 metres al centre del terreny de joc, mesurat des del sòl a la vora superior de la cinta blanca de la xarxa. En la posició de la xarxa sobre els pals, ha de mesurar des del sòl 1’55 metres.
Els pals hauran de ser, preferiblement, metàl·lics i tindran una altura d’1’55 metres. Han de ser ferms i forts, per mantenir la xarxa estesa i tensa. Es col·locaran en els dos extrems de la línia central del terreny de joc.
Per més comoditat, els pals poden portar incorporat el contrapès necessari i dues rodes per a transportar-los fàcilment.

3. La raqueta

Constitueix l’instrument més important de tot l’equip. Per escollir la raqueta cal tenir en compte el seu pes, el material del qual es componen el marc i la canya, l’equilibri del pes i l’ample de l’empunyadura.
Actualment, gairebé totes les raquetes són metàl·liques i porten components de diferent tipus: grafit, carboni, bor, etc.
Hi ha diverses marques de raquetes al mercat. El preu varia segons la qualitat. El seu pes màxim aconsellat és de 120 gr., amb el cordam inclòs. Hi ha raquetes per a l’alta competició, de gran flexibilitat i qualitat, amb un pes d’entre 75 i 80 gr.
El cordam és especial per al Bàdminton, el més fi dels esports de raqueta, i cal tensar-lo entre 5 i 9 kg. Alguns jugadors d’elit poden arribar a utilitzar tensions superiors. El cordam pot ser reparat manualment, sense que calgui canviar tot el cordam de a raqueta.

4. El volant

El volant pesa de 4’74 a 5’5 gr. Té 16 plomes fixades sobre una base de suro de 2’54 a 2’86 cm. de diàmetre. La longitud de les plomes és de 6’4 a 7 cm. Hi ha dos tipus de volant: el de plomes i el de niló o plàstic. Per la seva durada i la seva resistència més elevada, recomanem, per jugar a nivell d’iniciació, el de niló. El volant de plomes s’utilitza generalment a les competicions d’alt nivell.

5. El partit

Els partits poden ser individuals (masculí i femení), dobles (masculí i femení) o mixtos. Es disputen a dos jocs guanyats. En cas d’empat a 1-1, es disputa un tercer joc.
La modalitat masculina (individual i dobles) és a 15 punts. Si s’arriba a un empat 14-14, el jugador que ha arribat primer pot optar, si vol, a un desempat de 3 punts.
La modalitat femenina (individual i dobles) i la modalitat dobles mixt, és a 11 punts. En cas d’empat a 10-10, la jugadora (o jugador) que hagi arribat abans té l’opció de desempatar a 3 punts.
Només anota punt el jugador que tenen el servei en el seu poder. En el cas contrari, només es produeix un canvi en el servei.

6. El partit d’individuals

S’inicia amb el servei, que es realitza des de l’àrea de servei del costat dret a l’àrea de servei diagonalment oposada.
Si comet falta el jugador que rep, continuarà traient el mateix, però ara des de l’àrea de servei de l’esquerra.
Si comet falta qui serveix, perdrà el servei, el qual passarà a l’adversari. Els serveis sempre es realitzen tenint en compte la puntuació pròpia. Amb puntuació parell, els jugadors serveixen del costat dret; amb puntuació imparell, del costat esquerre.

7. El partit de dobles

El servei es fa en diagonal començant des de l’àrea de servei dret. En el partit de dobles, cada equip té dret a dos treguis (un per cada jugador), excepte al començament de joc. Així, si el jugador servidor comet falta, el seu company haurà de servir. Si novament es comet falta, el servei passa a l’equip contrari. Al recuperar la sacada, aquest es realitza sempre des del costat dret.

8. El servei

S’ha de fer de manera que el cap de la raqueta estigui, en el moment del cop, més baixa que la mà del servidor. En el moment del cop, a més, la raqueta no ha de sobrepassar la cintura del jugador que serveix.

9. Les faltes

1. Servir per damunt de la cintura o si el cap de la raqueta, al colpejar, està per damunt de la mà del servidor.
2. Si al servir, el volant cau fora de l’àrea de servei corresponent.
3. Si en el moment del servei, el servidor o el receptor estan fora de l’àrea que els correspon.
4. Si durant el joc el volant cau fora del camp.
5. Si es colpeja el volant en camp contrari.
6. Si durant el joc, un jugador toca la xarxa o els pals.
7. Si el volant o la raqueta d’un jugador queden atrapats a la xarxa, o si es colpeja dues vegades consecutives en el mateix camp.
8. Si un jugador fa obstrucció.

 


 

Vídeos d’iniciació al bàdminton del videoblog EduSport

 

El bàdminton a Esports en Joc

Edu3.cat

També us pot interessar