El currículum d’educació física 2015 a l’escola

El currículum d'educació física 2015 a l'escola
Font: Departament d'Ensenyament

El currículum d’educació física 2015 a l’escola

El Departament d’Ensenyament ha elaborat i publicat un conjunt de materials per facilitar als mestres el coneixement del currículum d’educació primària i la seva vinculació amb el dia a dia de les escoles i de la pràctica a l’aula:

  • Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària
  • Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària.

Els destinataris són els mestres, els equips docents i tots els professionals que intervenen a les escoles. Estan organitzats per promoure en els claustres el debat pedagògic en relació amb el treball per competències perquè reverteixi en la millora dels projectes propis de cada centre i de les pràctiques metodològiques a l’aula.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/inf_pri/cape/index

Pel que fa a l’educació física trobem uns documents que ens poden ser molt útils.

Aquests documents són accessibles a través de Google Drive. Per editar-los es poden descarregar al Drive propi (Fitxer-Fes una còpia) o descarregar-los al nostre ordinador en diferents formats pdf, docx o odt (Fitxer-Baixa com a). Aquests documents es revisen i s’actualitzen periòdicament.

 

El currículum d'educació física 2015 a l'escola

Font: Departament d’Ensenyament

https://app.box.com/s/kmpfqp26p9cxmhfrx921a1t31r8zozpe

 

Totes les dimensions a cop d’ull. EF a la pàgina 8 – Document E0

https://docs.google.com/document/d/1e5B3WuN-e0rKEQU_ewm3vMRxrf-MC1kHCkF77d8Jonc/edit

Dimensió Activitat física. Competències, gradació i indicadors de final d’etapa

https://docs.google.com/document/d/155Nl4R-BM38_DM_uGr6ImsoIeNbeOzHFahr2vVJXIhw/edit

Dimensió Hàbits saludables. Competències, gradació i indicadors de final d’etapa

https://docs.google.com/document/d/1xoVg8QSdyeh_mWx7QwM3ZZ6HkbCWKGySazNtehnvz4I/edit

Dimensió Expressió i comunicació corporal. Competències, gradació i indicadors de final d’etapa

https://docs.google.com/document/d/1tuV174ezjhNVHU_TT-yT_w1kv8eccczFS-W-s1gUjYE/edit

Dimensió Joc motor i temps de lleure. Competències, gradació i indicadors de final d’etapa

https://docs.google.com/document/d/1-qjeybKF7NLt03iDD8yy0QbKVFsAb1IIKJ8RHJRZYmc/edit

 

Decisions de l’equip docent de l’etapa en relació a l’educació física

Orientacions metodològiques – Document E19

https://docs.google.com/document/d/1LkbJLXtUdxwkLiS8_YdGn0OVjxpauiGZtKy9qZbXYkI/edit

Orientacions d’avaluació – Document E20

https://docs.google.com/document/d/16E-vhNKtGyZaR-PE_9R0Xp9Ofq2O7Z-yqEqKgXXTSRk/edit

Seqüenciació dels criteris d’avaluació – Document E21

https://docs.google.com/document/d/1OvZx12E7462kB3i9XxIEYNxiQymNisN6Eucb9bx6npk/edit

 

Decisions de l’equip docent del cicle inicial

Continguts de l’àrea d’educació física – Document CI20

https://docs.google.com/document/d/1HZ9MLeAeUPHvMyaY2oOLU6wFobT6YTlnW6yqX85bf4o/edit

Criteris d’avaluació de l’àrea d’educació física – Document CI21

https://docs.google.com/document/d/1cqAdMhvWvc6qTNNJgd7rWXDZixu8v0gNdVF3WEUfdCI/edit

Decisions de l’equip docent del cicle mitjà

Continguts de l’àrea d’educació física – Document CM20

https://docs.google.com/document/d/1V18zgZ-MZ6BmjmQn8EGsuWMqUTKKeGvcw-Y2LWC4Mz4/edit

Criteris d’avaluació de l’àrea d’educació física – Document CM21

https://docs.google.com/document/d/1Ta4Oz5RS5qBVo_eZHnYa2mKdGYrMZeDONwKiJ-SAurg/edit

Decisions de l’equip docent del cicle superior

Continguts de l’àrea d’educació física – Document CS22

https://docs.google.com/document/d/13vm2jiEtG2xs7wIaA6HyhN4_pYCEoKrzoRYLE1CZaEM/edit

Criteris d’avaluació de l’àrea d’educació física – Document CS23

https://docs.google.com/document/d/18hpy9-SYLmg6FbsV4EiztEbs2InXoMEUHuj3CqsLdqQ/edit

 

Infografia sobre el currículum competencial per a l’educació primària

 

Igualment és de lectura fonamental el Document de competències bàsiques de l’àmbit de l’educació física. Educació primària.

Aquest document identifica i desplega les competències bàsiques pròpies de l’àmbit de l’educació física a l’etapa primària.

Més informació en aquest apunt del bloc

Save

Save

Save

Save

Save

També us pot interessar

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *