Manifest

Manifest per a l’Educació i l’Esport

Manifest per a l’Educació i l’Esport redactat amb motiu de l’Any Europeu de l’Educació per Mitjà de l’Esport.

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/64992/consellera-educacio-secretari-general-esport-presenten-any-europeu-esport

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/72069/rafel-niubo-lliura-premis-any-europeu-educacio-mitja-esport-21-entitats-catalanes-que-han-fomentat-esport-escola

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj00bjtntThAhVJ5uAKHcpKDVEQFjACegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fgovern.cat%2Fgovern%2Fdocs%2F2010%2F11%2F02%2F12%2F51%2Fd666c9f5-4aa2-419e-819a-42ccb13a3b46.doc&usg=AOvVaw2bwIfMj8qLPR6FOTl6ISFL

 

Presentació amb el contingut del Manifest

 

 

L’ESPORT és:

Educació. Perquè té associats uns valors que són essencials en la formació de la personalitat i de les habilitats socials com per exemple la tolerància, l’esperit d’equip, el joc net i el respecte als altres i a les normes, la força de voluntat, l’autoestima i la perseverança. I perquè, com a llenguatge universal, és una font de coneixement.

Salut. Perquè protegeix contra les malalties causades per la manca d’exercici, enforteix el sistema immunològic, millora la qualitat de vida, i ens fa ser més conscients del nostre cos, així com de les nostres capacitats i limitacions.

Participació. Ja que requereix una implicació personal i col·lectiva en les diferents formes de pràctica, com la competició o el lleure, així com una certa regularitat i constància al llarg de totes les etapes de la vida, per tal de fer realitat els seus beneficis físics i mentals.

Oci. En tant que ens permet ocupar el temps de lleure de forma divertida, amb la família, els amics i les amigues, o en contacte amb la natura.

Relació. Per propiciar les relacions interpersonals i multiculturals, contribuint a una millor convivència, solidaritat, acceptació i respecte a la diversitat, així com a la integració dels grups de població més desfavorits.

Treball. Tant personal com en equip, a l’hora d’afrontar la superació d’un esforç individual o col·lectiu, per a la consecució dels objectius que ens hàgim traçat.

Manifest