Programar per competències a educació física

Programar per competències a educació física

Programar per competències a educació física

El nou currículum d’educació primària aprovat pel DECRET 119/2015 de 23 de  juny de 2015 d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària és per primera vegada un currículum competencial.

En aquest nou currículum es mantenen les vuit competències bàsiques que s’han d’assolir en finalitzar l’etapa obligatòria i com a novetat, entre d’altres, els objectius a assolir en acabar l’etapa són les competències bàsiques i a més s’estableixen les competències bàsiques pròpies de cada àmbit agrupades en dimensions.

 

8-competencies

Font: imatge extreta de la infografia “Un currículum competencial per a l’educació primària” publicada en aquest enllaç http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/cursos/curriculum/inf_pri/cape/info_prima_ria_29_6.pdf

 

L’àmbit d’educació física, que inclou l’àrea d’educació física, està dividida en quatre dimensions cadascuna de les quals incorpora dues competències.

 

infografia-cb-ef-enric

Font: elaboració pròpia

 

Aquest nou currículum suposa també un canvi en la manera de prendre les decisions per assolir els objectius i per tant de programar.

 

programar

Font: imatge extreta de la infografia “Un currículum competencial per a l’educació primària” publicada en aquest enllaç http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/cursos/curriculum/inf_pri/cape/info_prima_ria_29_6.pdf

 

El Departament d’Ensenyament ha elaborat uns materials per ajudar als equips docents a conèixer el nou currículum de l’educació primària i per acompanyar-los en el seu desplegament en el dia a dia de les escoles i en la pràctica a l’aula.

Aquests materials incorporen informacions i recursos en relació al mateix decret, a la metodologia, a l’avaluació, a la programació i també un apartat de preguntes més freqüents.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/inf_pri/cape/index

 

Específicament pel que fa a la programació s’ofereixen aquests documents que són accessibles a través de Google Documents. Per editar-los es poden descarregar al Google Drive propi (Fitxer-Fes una còpia) o baixar-los en diferents formats (Fitxer-Baixa com a). Aquests documents es revisen i s’actualitzen periòdicament.

Un model de programació per al grup classe

https://docs.google.com/document/d/1cjIRLhcKPlgGSu3IU-Y42Po0xwKwE1vSjDnBg768WF4/edit

Un document de suport

https://docs.google.com/document/d/1aslpiJwQnJnlkw3wSV7oZeDp5xKxUsXx_wFy1CemSlA/edit

Una rúbrica docent d’autoavaluació d’un treball per projectes

https://docs.google.com/document/d/11JmdaKaM4xxdOcfrOSfx3svDEx7wxMaEVQ6gjhG0jP0/edit

Índex programació de centre

https://docs.google.com/document/d/1pWhnXX4IfRDIrvq2lMHXGng6wBjYcmbGgtW7oeLe-lw/edit

Val la pena fer una ullada a tots aquests materials ja que ens poden servir de gran ajuda.

 

 

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

També us pot interessar

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.