Nou currículum d’educació física a l’etapa primària

Nou currículum d'educació física a l'etapa primària
Font: mouelcos.cat

Nou currículum d’educació física a l’etapa primària

El dia 23 de juny es va publicar el Decret 119/2015 d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, que regula el nou currículum.

El currículum s’organitza en àmbits que agrupen, segons la seva afinitat i el seu caràcter complementari, les àrees de coneixement.

En aquest decret s’estableix que els alumnes han de cursar un total de nou àrees que estan englobades en sis àmbits.

L’àrea d’educació física es troba inclosa dins l’àmbit d’educació física.

Formen part de cada àmbit, i en el cas de l’àmbit d’educació física coincideixen amb l’àrea d’educació física, els elements següents:

 • Les competències bàsiques pròpies de cada àmbit agrupades en dimensions: competències vinculades directament a un àmbit, que l’alumne ha d’assolir en acabar l’etapa i que contribueixen a l’assoliment de les competències bàsiques. S’entén per competència bàsica la capacitat d’una persona de resoldre problemes reals en contextos diversos integrant coneixements, habilitats pràctiques, actituds i altres components socials i de comportament que es mobilitzen conjuntament per assolir una acció eficaç i satisfactòria.
 • Els continguts clau de cada dimensió: continguts que contribueixen en major mesura al desenvolupament de les competències de cada una de les dimensions.
 • Els continguts de cada àrea establerts per cicles: objectes d’aprenentatge i sabers, coneixements, conceptes, procediments i actituds que degudament combinats i contextualitzats permeten assolir les competències bàsiques. Es presenten agrupats per blocs de continguts.
 • Els criteris d’avaluació de cada àrea establerts per cicles: enunciats que expressen el tipus i grau d’aprenentatge que s’espera que hagin obtingut els alumnes en un moment determinat i que han de ser el referent per les diferents avaluacions.
 • Les orientacions metodològiques de cada àmbit: criteris per dissenyar activitats d’aprenentatge de caràcter competencial. Fan referència a la tipologia d’activitats, a la temporització, als materials o recursos a utilitzar, a l’organització social de l’aula i a les mesures personalitzades per atendre la diversitat.
 • Les orientacions per a l’avaluació de cada àmbit: indicacions per a l’avaluació del procés d’ensenyament i aprenentatge que inclouen criteris i instruments que permeten valorar l’assoliment de les competències bàsiques pròpies de cada àmbit per part de l’alumne i contribuir a l’autoregulació del seu aprenentatge. Fan referència al caràcter formatiu de l’avaluació.

A l’annex 1 es descriuen les competències bàsiques que cal assolir al final de l’educació obligatòria.

L’annex 2 identifica i desenvolupa les competències bàsiques pròpies dels diferents àmbits de l’educació primària. És en aquest annex on es desenvolupa detalladament el currículum de l’àmbit i l’àrea d’educació física.

L’annex 3 identifica i desenvolupa les competències de l’àmbit digital que requereixen, per a la seva adquisició, la participació i confluència de diferents àrees degut al seu caràcter transversal.

En l’annex 4 s’estableixen els horaris lectius mínims i globals de l’etapa per a cadascuna de les àrees del currículum, computant 35 setmanes lectives per curs a raó de 25 hores setmanals.

L’àrea d’educació física ha de comptar amb un mínim de 385 hores lectives al llarg de l’etapa primària, el que es tradueix en un mínim de 128 hores per cicle i 64 per curs. Això és pràcticament 2 hores setmanals.

Pel que fa a l’àrea d’educació física, s’ha dividit en quatre dimensions. Cada dimensió està integrada per dues competències.

Nou currículum d'educació física a l'etapa primària

Font: mouelcos.cat

A cada dimensió se li han associat uns continguts clau.

Nou currículum d'educació física a l'etapa primària

Font: mouelcos.cat

En el document Competències bàsiques de l’àmbit de l’educació física. Identificació i desplegament a l’educació primària publicat amb posterioritat a l’elaboració del currículum hi ha alguns canvis en relació als continguts clau.

Més informació sobre aquest document de lectura molt recomanada per als mestres d’educació física en aquest enllaç:

http://www.mouelcos.cat/?p=7513

 

Nou currículum d'educació física a l'etapa primària

Font: Departament d’Ensenyament

Aquests són els continguts de l’àrea d’educació física agrupats per cicles. He intentat establir una seqüenciació al llarg de l’etapa dels continguts dels diferents blocs, agrupats per cicles, i els he vinculat amb les competències pròpies de l’àrea i amb els criteris d’avaluació.

Nou currículum d'educació física a l'etapa primària

Font: mouelcos.cat

Nou currículum d'educació física a l'etapa primària

Font: mouelcos.cat

Nou currículum d'educació física a l'etapa primària

Font: mouelcos.cat

Nou currículum d'educació física a l'etapa primària

Font: mouelcos.cat

Nou currículum d'educació física a l'etapa primària

Font: mouelcos.cat

Nou currículum d'educació física a l'etapa primària

Font: mouelcos.cat

Descàrrega dels documents

Currículum d’educació primària

DECRET 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària.

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/curriculum/curriculum-educacio-primaria.pdf

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=696985&language=ca_ES

 

 

Núvol de paraules elaborat a partir del decret íntegre del currículum d’educació física per a l’etapa primària

Nou currículum d'educació física a l'etapa primària

Font: mouelcos.cat

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

També us pot interessar

23 respostes

 1. Teo ha dit:

  Molt bon article! Moltes gràcies per compartir de manera tan clara i senzilla el que ens trastoquen els polítics quan volen.
  Salutacions

 2. Enric ha dit:

  De res, espero que et sigui d’utilitat.

 3. Yolanda ha dit:

  Bon recull de la informació!

  Moltes gràcies per compartir-ho, Enric.

  Salutacions

 4. Enric ha dit:

  De res Yolanda. I espero que et sigui útil!

 5. Rita ha dit:

  gràcies per la feina feta. Ens serà de molta utilitat!

 6. Enric ha dit:

  De res, d’això es tracta.

 7. irene ha dit:

  Moltes Gràcies!!!!

 8. Joan Sangrà Estany ha dit:

  Moltes gràcies per compartir de manera tan clara i senzilla la informació, m’has obert molts camins i m’has respost molts dubtes. Trobo tota la pàgina genial i pràctica pels mestres d’EF en particular i oberta a tots els altres companys. Moltes gràcies per la feina feta.

 9. Cristina ha dit:

  Molt bona feina Enric!

  Em podries orientar en psicomotricitat a educació infantil?
  Principalment 3-6 anys.

  Gràcies!!

 10. Enric ha dit:

  Hola Cristina,

  En relació al que em demanes et recomano aquest llibre de José Luis Muniain Ezcurra. Són tres llibres en realitat que inclouen una fonamentació teòrica i el desenvolupament de les sessions. És una edició pròpia de l’autor. Si vols més informació hauries de contactar amb ell a través de la seva adreça de correu electrònic.

  MUNIÁIN, J.L. (2006). Manual de Educación Psicomotriz para educadores creativos. Psicomotricidad de Integración. Barcelona: edición propia.
  E-mail: yacunapo@yahoo.es

  En aquests enllaços pots trobar exemples de programacions més o menys elaborades:

  Pàgina de Marga Mussons
  http://www.xtec.cat/~mmusson3/psicomotricitat.htm

  Pàgina de Jordi Tusset
  http://www.xtec.cat/~mmusson3/psicomotricitat.htm

 11. Laura Soriano ha dit:

  Trobo molt interessant aquesta pàgina.
  Està molt ben especificada.
  es de molta ajuda.

 12. Ainhoa ha dit:

  Hola Enric
  no sé si em podries ajudar, el meu dubte es si es pot convalidar la natació en una escola concertada que la tingui com a obligatoria (amb nota a part de la educació física), si el nen la fa com a extraescolar en un club de natació.

  Moltes gràcies!

 13. Enric ha dit:

  Ho sento, desconec la resposta a la teva pregunta. Ho podries preguntar a inspecció.

 14. Judit ha dit:

  Moltes gràcies per aquest super resum! Facilites molt la feina! 🙂

 15. Laia ha dit:

  Moltes gràcies per la teva feina, segur que ens ajudarà a molts a aclarir dubtes!

 1. novembre 2016

  […] Decret 119/2015 d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, que regula el nou currículum oficial vigent actualment desenvolupa per primera vegada les competències bàsiques i les integra […]

 2. desembre 2016

  […] nou currículum d’educació física a l’etapa primària incorpora la dimensió hàbits saludables que consta de dues […]

 3. setembre 2017

  […] nou currículum d’EF aposta per un aprenentatge basat en competències. En l’aprenentatge competencial guanyen pes […]

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.