El currículum d’educació física a l’escola

El currículum d'educació física a l'escola
Font: Departament d'Ensenyament

El currículum d’educació física a l’escola

El Departament d’Ensenyament ha elaborat i publicat un conjunt de materials per facilitar als mestres el coneixement del currículum d’educació primària i la seva vinculació amb el dia a dia de les escoles i de la pràctica a l’aula:

  • Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària
  • Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària.

Els destinataris són els mestres, els equips docents i tots els professionals que intervenen a les escoles. Estan organitzats per promoure en els claustres el debat pedagògic en relació amb el treball per competències perquè reverteixi en la millora dels projectes propis de cada centre i de les pràctiques metodològiques a l’aula.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/inf_pri/cape/index

Pel que fa a l’educació física trobem uns documents que ens poden ser molt útils.

Aquests documents són accessibles a través de Google Drive. Per editar-los es poden descarregar al Drive propi (Fitxer-Fes una còpia) o descarregar-los al nostre ordinador en diferents formats pdf, docx o odt (Fitxer-Baixa com a). Aquests documents es revisen i s’actualitzen periòdicament.

 

El currículum d'educació física a l'escola

Font: Departament d’Ensenyament

https://app.box.com/s/kmpfqp26p9cxmhfrx921a1t31r8zozpe

 

Totes les dimensions a cop d’ull. EF a la pàgina 8 – Document E0

https://docs.google.com/document/d/1e5B3WuN-e0rKEQU_ewm3vMRxrf-MC1kHCkF77d8Jonc/edit

Dimensió Activitat física. Competències, gradació i indicadors de final d’etapa

https://docs.google.com/document/d/155Nl4R-BM38_DM_uGr6ImsoIeNbeOzHFahr2vVJXIhw/edit

Dimensió Hàbits saludables. Competències, gradació i indicadors de final d’etapa

https://docs.google.com/document/d/1xoVg8QSdyeh_mWx7QwM3ZZ6HkbCWKGySazNtehnvz4I/edit

Dimensió Expressió i comunicació corporal. Competències, gradació i indicadors de final d’etapa

https://docs.google.com/document/d/1tuV174ezjhNVHU_TT-yT_w1kv8eccczFS-W-s1gUjYE/edit

Dimensió Joc motor i temps de lleure. Competències, gradació i indicadors de final d’etapa

https://docs.google.com/document/d/1-qjeybKF7NLt03iDD8yy0QbKVFsAb1IIKJ8RHJRZYmc/edit

 

Decisions de l’equip docent de l’etapa en relació a l’educació física

Orientacions metodològiques – Document E19

https://docs.google.com/document/d/1LkbJLXtUdxwkLiS8_YdGn0OVjxpauiGZtKy9qZbXYkI/edit

Orientacions d’avaluació – Document E20

https://docs.google.com/document/d/16E-vhNKtGyZaR-PE_9R0Xp9Ofq2O7Z-yqEqKgXXTSRk/edit

Seqüenciació dels criteris d’avaluació – Document E21

https://docs.google.com/document/d/1OvZx12E7462kB3i9XxIEYNxiQymNisN6Eucb9bx6npk/edit

 

Decisions de l’equip docent del cicle inicial

Continguts de l’àrea d’educació física – Document CI20

https://docs.google.com/document/d/1HZ9MLeAeUPHvMyaY2oOLU6wFobT6YTlnW6yqX85bf4o/edit

Criteris d’avaluació de l’àrea d’educació física – Document CI21

https://docs.google.com/document/d/1cqAdMhvWvc6qTNNJgd7rWXDZixu8v0gNdVF3WEUfdCI/edit

Decisions de l’equip docent del cicle mitjà

Continguts de l’àrea d’educació física – Document CM20

https://docs.google.com/document/d/1V18zgZ-MZ6BmjmQn8EGsuWMqUTKKeGvcw-Y2LWC4Mz4/edit

Criteris d’avaluació de l’àrea d’educació física – Document CM21

https://docs.google.com/document/d/1Ta4Oz5RS5qBVo_eZHnYa2mKdGYrMZeDONwKiJ-SAurg/edit

Decisions de l’equip docent del cicle superior

Continguts de l’àrea d’educació física – Document CS22

https://docs.google.com/document/d/13vm2jiEtG2xs7wIaA6HyhN4_pYCEoKrzoRYLE1CZaEM/edit

Criteris d’avaluació de l’àrea d’educació física – Document CS23

https://docs.google.com/document/d/18hpy9-SYLmg6FbsV4EiztEbs2InXoMEUHuj3CqsLdqQ/edit

 

Infografia sobre el currículum competencial per a l’educació primària

 

Igualment és de lectura fonamental el Document de competències bàsiques de l’àmbit de l’educació física. Educació primària.

Aquest document identifica i desplega les competències bàsiques pròpies de l’àmbit de l’educació física a l’etapa primària.

Més informació en aquest apunt del bloc

Save

Save

Save

Save

Save

També us pot interessar

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.