Ens inventem un circuit … i després el fem

Ens inventem un circuit ... i després el fem

Ens inventem un circuit … i després el fem

El treball per circuits o estacions està molt estès a la nostra àrea.

En aquesta activitat pretenem involucrar a l’alumnat en el disseny de diferents circuits motrius.

Primer de tot el mestre pot proposar un circuit al gimnàs el més ric i variat possible, amb la utilització de material divers i que permeti exercitar la major varietat d’habilitats motrius.

En una sessió posterior es pot demanar a l’alumnat que, per grups cooperatius, dissenyi el seu propi circuit. Aquest disseny ha de tenir una part gràfica (dibuixos) i una part escrita (descripció de les diferents parts i activitats que cal fer per passar el circuit). Aquesta tasca es pot fer per grups cooperatius.

Aquesta activitat ens permet fer un treball transversal:

  • Conèixer i aprendre el vocabulari propi dels diferents materials que podem trobar al gimnàs (màrfega, cèrcol, espatlleres, etc.)
  • Conèixer els diferents verbs que descriuen accions físiques (lliscar, saltar, arrossegar-se, etc.),
  • Desenvolupar els hàbits propis del treball cooperatiu (respectar opinions, saber escoltar, arribar a acords, etc.)
  • Desenvolupar l’organització espacial (representar cada material i activitat sobre el full, saber mantenir un proporcionalitat i escala) …

La part més divertida és quan es poden posar en pràctica al gimnàs els diferents circuits elaborats per l’alumnat. Cada grup és l’encarregat de muntar-lo, d’explicar-lo i de fer una demostració als companys. També són els supervisors i ajudants.

Una dificultat important per poder dur a terme aquesta activitat és el temps. És complicat poder organitzar-ho tot per encabir-ho dins d’una sessió d’EF.

Però el resultat és molt positiu!

Circuits dissenyats per l’alumnat de l’escola Agustí Bartra de Terrassa

També us pot interessar